Kongelige forfædre

Kirsten Aagaards far og hans nærmeste forfædre var gejstlige i Viborg, og slægten havde rødder i Slesvig-Holsten og Norge. Herudover kan hendes aner føres tilbage til den tidligste danske kongeslægt, Karl den Store og hans forfædre.

Viborg Domkirke før ombygningen i 1870-dfnd
Viborg Domkirke før ombygningen i 1870´ere

Kirsten Aagaard var datter af residerende kapellan, dekan og hører i Viborg, Lauritz Jensen Aagaard (1585-1628), og hans kone Maren Andersdatter Schytte (1580-1671).

1608 blev han sognepræst ved Gråbrødre klosterkirke i Viborg. Kirken lukkede i 1812 og blev revet ned. Pladsen, hvor den lå, hedder nu Tausens minde.

Han var eneste kendte barn af sognepræst i Langå-Tårup-Vinge 1593-99, Jens Aagaard og Kirsten Lauridsdatter Libbert, der var datter af Laurits Christensen Libbert, som der ikke vides mere om.

Gejstlige i Viborg

Maren Schyttes far var Anders Olufsen Schytte (1540-ca. 1595), der var residerende kappelan ved Viborg domkirke 1567 (Hjælpepræst) og compastor ved Gråbrødre klosterkirke i Viborg 1577-92  – den ene af to ligestillede sognepræster ved samme kirke.

Hendes farfar var Oluf Jacobsøn Schytte (1510 -1591), tog magistergrad. Han var ogsåcompastor ved Gråbrødre klosterkirke i Viborg 1543-ca. 1577 og desuden rektor sammesteds 1540-1554 og kannik 1550 – det vil sige, at han fik del i indtægter fra det tidligere katolske kirkegods.

Præst og menighed i 1600-tallet
Præst og menighed i 1600-tallet

Han roses af biskoppen for sin ”nidkjære og opofrende” virksomhed som skolemester, og hans navn ses tit i den gejstlige retspleje.

Oluf Schyttes far, Jacob Schytte (1440-1510), stammede fra Ambrum i Slesvig-Holsten og var sognepræst i Løgstør. Det menes, at han var af Schytte-Taa slægten.

Biskop i Viborg

Mette Schyttes mor var

Kort over Viborg
Kort over Viborg

Anna Nielsdatter Juul, som var datter af Niels Sørensen Juul (1535 – 1600) og Anna Kjeldsdatter Juel (Martini) (1540-1566), der var datter af biskop i Viborg, Kjeld Juel (1510 – 1571), som ikke hørte ikke til den adelige Familie Juel, men var født af fattige forældre – måske i Skive.

Han var muligvis gift to gange. Den Hustru, der overlevede ham, og som senere giftede sig med borgmester Morten Mortensen Hvass, hed Anne Jensdatter (d. 1592).

Hun var datter af magister Jens Hansen, der var sognepræst ved Viborg Domkirke til sin død. Han var en af reformationens fædre i Viborg. Hendes mor, Maren Knudsdatter Brynild (ca. 1505 – efter 1535), var datter af den norskfødte borgmester i Viborg, Knud Brynild. (1475 -1558).

Gejstlig godsejer

Universitetet i Wittenberg i 1600-tallet
Universitetet i Wittenberg i 1600-tallet

Niels Juul var kannik, lektor theol. i Viborg.

1533 blev han immatrikuleret i Wittenberg og blev magister. 1543 nævnes han i takseringen til godset Willestrup og svarer 193 mark i skat.

Den 23. september 1558 blev han forlenet med et kannikedømme i Viborg, nemlig Sime præbende, som mester Splid Fasti havde afstået til ham.

1560 blev han rektor ved Viborg Katedralskole, og senere lektor samme sted.

Hans var søn af Søren Nielsen Juul, ejer af godserne Hedegård, Østergård, og Dorthe Iversdatter Skiernov, der var datter af Iver Andersen Skiernov (1400-1476), som var Foged på Mariager Kloster og kaldes ”velbyrdig Svend”.

1461 fik han Mejlgaard på Skiftet efter Hr. Marvard Skiernov. 1464 købte han en gård i Hemmet af Jørgen Krumpen og gav den 1467 til Mariager Kloster.


Adelsslægten Juul
Adelsslægten Juul

Toke Tylle og Skjalm Hvide

Iver Skiernov var gift med en datter af Mogens Mogensen Glob Due, hvis forfædre kan føres tilbage til Toke Trylle (975 -1074) og hans søn jarl og høvedsmand Skjalm Tokesen Hvide (1034-1113), som havde store jordbesiddelser omkring Sorø. 

Skjalm Hvide deltog sammen med Svend Estridsen i Slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Han havde dog senere held til at flygte. Omkring år 1100 rejste han sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde slået hans bror ihjel. Han lod desuden Jørlunde Kirke opføre omkring år 1100. Det er dermed en af Sjællands ældste eksisterende kirker.


Slægten Tylle Hvide (Klik for at forstørre)
Slægten Tylle Hvide (Klik for at forstørre)

 

Gorm den Gamle og Karl den Store

Mogens Glob Due var gift med Else Due, hvis familie kan føres tilbage til den danske kongeslægt via hendes 5x tipoldeforældre Erik af Falster og Cæcilie Knudsdatter, der var datter af kong Knud 4. af Danmark (1043 – 1081) og Adele af Flandern (1064-1115). Han var også kendt som Knud den Hellige, og via ham kan slægten føres tilbage til Gorm den Gamle.

Og gennem Cæcilies mor, Adele af Flandern, kan slægten føres tilbage til Karl den Store, der lod sig krone til kejser af Det Hellige Romerske Rige i 800. Adeles farmor var Adèle de France, som havde forfædre i Frankrig, Italien, Sachsen, Luxemburg, Wessex og en lang række andre kongeriger, fyrstendømmer og grevskaber.

Karl den Stores tipoldefar var Arnulf af Metz, (582-640), der blev udnævnt til Dux i Schelde under den Merovingiske kong Theudebert II (595-612) of Austrasien. Efter Theudeberts død i 612 blev han udnævnt til biskop af Metz. Han var en af lederne af oppositionen mod regenten, dronning Brunhilda, Theudeberts bedstemor, som også regerede i Burgundiet på sine oldebørns vegne.

Arnulfs far menes at være Baudegisel II ‘Aquitaine, der var Major Domus for kongepaladset og hertug ved Sueve.

Cæcilie Knudsdatters tipoldemor, Gunhild af Venden, havde aner blandt herskerslægterne i Bøhmen (Tjekkiet) og Polen.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s