Skræddere i Snæbum

Christen Jensen Backs anden kone, Marie Olesdatter, stammede fra flere generationer af skræddere i Snæbum. 

Både hendes far, Ole Nielsen Skrædder og hans farfar og far var skræddere i Snæbum. Hendes mor, Bodil Hansdatters baggrund er ukendt.

Maries farfar, Niels Jensen Skrædder (d. 1734), var skrædder og husmand med jord i Snæbum By. Han var muligvis søn af Jens Olufsen i Hvornum, som flere gange var fadder for Niels Skrædders børn.

Hans jord stammede fra en af de gårde, der 1688 var ejet af Mariager kloster. Det betyder muligvis, at Niels Skrædder var fæster af de 6 skæpper hartkorn fra han blev bosat i Snæbum.

Niels Skrædder var gift med, Maren Andersdatter (d. ca. 1734). Hun var muligvis søster til den Mette Andersdatter, der bar sønnerne Ole og Jens til dåben. Hun var måske også søster til Baltzer Andersen, der er hendes lavværge ved skiftet 1734.
Ved sønnen Oles dåb nævnes Ambdi Andersen og Kirsten Ambdisdatter, der kunne være hendes søskende. Amdi er et gammelt navn, kendt fra Randers-egnen.

 Skifte efter Niels Skrædder

Efter Niels Skrædders død var der skifte. Arvinger er enken Maren Andersdatter og børnene; Ole, der nu har fæstet huset, Anders, hvis opholdssted er ukendt og Anne, der er gift med Christen Kjeldsen Rytter. Laugværge er Baltzer Andersen.

Besætningen omfatter 2 heste, 2 køer og 10 får. Boet viser et underskud på 25 rigsdaler. Sønnen Ole lover at forsørge sin gamle moder og overtager boets gæld. Skiftets slutning udsættes i 6 uger for at afvente de fraværendes hjemkomst. Slutningen er ikke fundet i skifteprotokollen.

Skiftet:

 Anno 1734 d. 20 November, udj Sterfboen, efter afdøde nu Sallig Niels Jensøn skræder, indfant sig Niels Mollerup, paa herskabets Vegne, med tiltagne tvende Vurderingsmænd, Naufnlig Niels Nielsøn af Snæbum, og Christen Christensen af Synder Onsild, til it Endelig Skiftesholdelse Jmellem Enchen Maren Andersdaatter, og deris fællets børn og Arvinger, Naufnlig Olle Nielsen som nu har fæst Huuset, og broder Anders Nielsen, som ej Vides hvor er i sit alders 36 aar, og deris Syster, Anne Nielsdaatter som haver til Ægte Christen Kieldsen Rytter, paa Enckens vigne var mødt som lauverge Baltzer Andersen, Boens tilstand og formue forfantest, da som følger.

 Efter forspørgende af skifte Retten, svarede arvingerne at de intet meere Vidste boen til indtægt at beregne da dend hele boens tilstand og formue. Er 12-5-8
Hvornæst befandtes Bygfæld og besværing paa boen, i følgende Maaede!
Nemlig.
Brøstfældigheden, som af Vurderingsmændene blef taxerit for at Kunde Repareres med  10-0-0
Og til besætning paa de 6 skp hartkorn hand i fæste have 1 ploug bæst 8-0- til Vogn ploug og harve 1-5-4
fremdeles Angaf Arvingerne at være Skyldig til Sr Morten Kirketerp i Hobroe 3-2-0 til Amdi Andersen i Brynnum for 1 Bæst 4-0-0
Og til Laurs Christensen i Raunkild for Rede lonte penge 10-4-0
Da boens Gield og Besværing befindes 37-5-4
dend Registerede og Vurderede Midl herimod Andføres, da Gielden Overgaard Midlerne           24-5-12

 Saa hendet blef til Skifte heller dehling Jmellem Arvingerne, Sønnen Olle Nielsøn, lovede at forsørge sin gamle Moder, Disligeste at afbetale Creditorerne hver i sær Og for dette Skifte at holde Vedkommende uden tiltalle, og Vider pretention af de fraværende, til hvis hiemkomst dette skifte forud endelig slutning blef opsadt for det første udi 6 ugger, Saaledes passerit, tilstaar Vi under Vores hænders underskrift, Actum Sterfboen utsupra.

Registering og Vurdering!
1 furbord med aaben fod ………………………………………………….0-2-0
1 fur sengestæd ………………………………………………………………0-1-0
1 Olmerdugs Overdyne …………………………………………………….0-1-0
1 underdyne …………………………………………………………………. .0-1-0
Noch 1 sengestæd af fur……………………………………………………0-1-0
1 Overdyne……………………………………………………………………. 0-1-0
1 underdyne og lagner ……………………………………………………. 0-1-8
1 Jerngryde …………………………………………………………………….0-1-8
1 ballie Kar 1 Mk, 1 lidet Kar 1 Mk 4 Sk, 1 tønde 12 Sk ………….0-3-0
1 brun hæst, 14 aar ………………………………………………………….2-0-0
1 blaae skimlet ubetalt og tilhør Jens Mickelsen jbidm, og ej andføres
2 gamle Kiøer………………………………………………………………… 3-2-0
10 faar á 2 Mk ………………………………………………………………. 3-2-0
1 gl. trævogn med behør ………………………………………………….2-0-0

Søn overtog husmandsstedet

Niels Skrædders søn, Ole Nielsen Skrædder, overtog fæstet på sin fars husmandssted i 1734. Han var gift med Bodil Hansdatter (1711 – 1783).

Simested Kirke

Hendes baggrund er ukendt, men det tyder på, at hun havde været gift før, eller i al fald ca. 1736 at have fået en datter med en ellers ukendt Mogens – formentlig Lene Kirstine Mogensdatter.

Efter sin mands død afstod hun fæstet, men fik lov til at ”bo i huset til påske”.

Hun fik ophold hos datteren Maren og svigersønnen Anders Støttrup i Simested. Ved skiftet efter hende død i 1784 opgøres hendes få ejendele til 2 rigsdaler, men da svigersønnen forlangte 8 rigsdaler for kost og pleje i hendes sidste tid, blev der ikke noget at fordele til arvingerne.

Reklamer

One thought on “Skræddere i Snæbum”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s