Gårdmænd i Rinds Herred

Slægter fulgte slægters gang, generation efter generation efterfulgte hinanden på gårdene Vesthimmerland. Mine forfædre var koncentreret i sogne i Gislum Herred.

Dorthe Marie Mogensen var gårdmandsdatter fra den gamle selvejergård Vester Gundestrup, som hendes mors familie havde ejet i generationer.

Sogne og byer i Rinds Herred
Sogne og byer i Rinds Herred

Da moderen, Kirsten Nielsdatter, giftede sig med Mogens Pedersen (1834-1889), overdrog hun gården til ham. Han havde i 1865 overtaget halvdelen af sin fars gård i Tollestrup i Hvilsom Sogn. Den anden halvdel overtog hans søster, Mette Kirstines mand, Søren Andersen.

Før dem havde både hans far, Peder Olesen (1796-1877), farfar Ole Gundesen (1772-1834), og oldefar, Gunde Nielsen (1732-1802), haft samme gård – Matrikel 3.

Gundes far var sandsynligvis enten Niels Nielsen eller Niels Pedersen, der 1724 nævnes som fæstere af gammel matrikel 2 i Hvilsom.

Mogens Pedersens oldemor, Karen Ollufsdatter (1731-1801), var fra Båndrup i Simested sogn, og hans farmor, Maren Pedersdatter (1765-1841), var fra Hvilsom. Det vides ikke, hvem deres forældre var.

Fra Vester Tostrup til Hvilsom

Mogens Pedersens mor var Marianne Mogensdatter (1813 -1893), som var datter af Mogens Berthelsen (1780-1852), der overtog et husmandssted i Vester Tostrup Sogn efter sin far Berthel Mogensen (1757-1813), men flyttede til Hvilsom, hvor hans kone, Mette Kirstine Nielsdatter (1776 – 1832), stammede fra.

Mogens var søn af Bertel Mogensen og Anne Christensdatter (1749 – 1813/21), der kom fra nabosognet Roum. Hun var datter af Christen Christensen Bondegaard og Karin Pedersdatter. Karins baggrund er ikke kendt.

Roum-v_kg
Roum Kirke

Annes farfar var Christen Lauridsen Anneksbonde (1679-1732).

Tilnavnet skyltes, at han var fæster af en gård i annekssognet, hvor en del af produktionen gik til lønning af præsten, der boede i Vester Tostrup.  Han er også kendt som Christen Lassen og var søn af Laurids Pedersen.

Hans kone var Giertrud Nielsdatter, hvis forældre var Niels Nielsen Anneksbonde (1759-1740) og Sidsel Sørensdatter Præstegaard (1755-1729).

Anneksgården og Præstegården var sandsynligvis den samme.

Slægt i Snæbum

Snaebum-soe
Snæbum Sø

Kirsten Nielsdatters far, Niels Nielsen Gundestrup, var gift med Dorthe Marie Nielsdatter fra Søgård i Snæbum, og hendes farfar, Niels Nielsen Thomsen, var gift med Maren Nielsdatter, som døde i Vester Gundestrup i 1837.

Dorthe Marie Nielsdatters far var Niels Nielsen (1740-1804) fra Hvilsom, som var søn af Niels Nielsen, hvis baggrund ikke kendes og hvis kones navn er ukendt.

To kvindelige gårdfæstere

Kirsten Nielsdatters mor var Mette Marie Christensdatter Smed (1756 -1818/19) fra Hverrestrup i Simested Sogn. Det fremgår af lægdsrullen 1816, at hun havde en gård efter fæstebrev af 22. august 1807.

Hvilsom_stor
Hvilsom Sogn

Hun giftede sig anden gang med Søren Pedersen Tollestrup, som muligvis var søn af gårdmand Peder Vognsen og døde omkring 1814. Hun døde selv mellem 1818 og 1819.

Også hendes mor, Kirsten Sørensdatter (1721-1808), var gårdfæster i Hverrestrup i Hvilsom Sogn efter hendes mand, Christen Jørgensen Smeds død i 1772.

Hun nævnes i en oversigt over hartkorn fra 1773 og igen 1775, hvor det oplyses, at hun var fri for hoveri, men betalte 10 rigsdaler i landgilde. Christen Jørgensens enke nævnes endnu i en hartkornsspecifikation 1778, men senest 1783 overtog sønnen, Søren Christensen Smed, fæstet af gården.

Efter at hun afstod gården til sønnen Søren Smed, fik hun aftægt hos ham i Hverrestrup, men da han afstod gården omkring 1796, kom hun på aftægt hos datteren Maren og svigersønnen Thomas Christensen i Båndrup i Simested Sogn

Gårdfæstere i Hvilsom

Kirsten Smeds far, Søren Christensen (før 1687-efter 1763), var fæster af matrikel 3 i Hvilsom, og var antagelig søn af Christen Jensen, der 1688

Hvilsom_Kirke
Hvilsom Kirke

nævnes som fæster af samme gård. Hendes mor, Karen Sørensdatter, vides der ikke mere om end hendes navn.

Christen Jensen nævnes i matriklerne 1664 og 1688. I ekstraskatteregnskaberne 1687 nævnes Jens Pedersen og hustru Mette Christensdatter, som var enke efter Christen. Jens Pedersen har altså overtaget gården senest 1687. Han kan gennem mange år følges gennem skøder og pantebreve.

Det menes, at Christen Jørgensen Smed i første omgang overtog sin fars gård i Hvilsom, før han omkring 1753 overtog fæstet på matrikel 2 i Hverrestrup. Gården hørte under Korsøgaard og var betydelig større end den oprindelige.

Gift med kusine

Christen Smeds forældre var Jørgen Hansen Smed og hans kusine Kirsten Christiansdatter Serup, som var datter af Christen Jørgensen Seerup og en søster til hans mor, Mette Andersdatter Broch, hvis havn ikke kendes.

Fars farmor

Dorthe Marie Mogensen var min oldemor http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=41901.&srch=Dorthe%20Marie%20Mogensen……..

Reklamer

One thought on “Gårdmænd i Rinds Herred”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s