Hjulmænd i Hundslev

Dorothea Marie Christensen Møllers mor stammede fra Hundslev i Notmark Sogn, hvor en stor del af hendes forfædre var hjulmagere.

”Hun laae om Morgenen død i hendes Seng efter at hun om Aftenen havde været rask og munter og havde Manden, som laae i samme Seng aldeles ikke mærket at hun døde. Hun havde imidlertid altid lidt af Hjerteonde om hvilket Lægerne havde erklæret, at det let og uventet kunde ende hendes Dage”.

Dorothea Marie Christensen Møller døde altså uventet den 29. marts 1862 kun 26 år gammel. Hun efterlod sin mand og 3 sønner på 8, 7 og 2 år.

Hun var blevet gift med Christopher Nielsen i Ulkebøl 5. november 1854. Forlovere var Lars Petersen Bjerre i Sønderborg og Hans Nicolaisen. Præsten skrev, at hun var født og konformeret i Notmark, og noterede, at hun boede hos moderen i Ulkebøl, “og aldrig har faaet offentlig hjælp”.

Uægte barn og selvmord

Det vil sige, at hendes mor, Charlotte Marie Kjær (1810-1883), der var blevet enke efter at hendes mand hængte sig, var i stand til at

Als
Als og Broagerland

forsørge sig selv og sine 3 børn.

To af dem havde hun med Dorothea Maries far, murer Jens Christensen Møller (1787-1850) fra Ulkebøl, som hun blev gift med i 1834. På det tidspunkt havde hun allerede den 4-årige Cathrina Charlotte Maria Kjær uden for ægteskab.

Da Dorothea Marie blev født, boede familien på herregården Frederiksgård i Notmark Sogn.

De boede stadig i sognet, da sønnen, Christen Christensen Møller, blev født i 1845. En datter var død som spæd i 1842. Men efter mandens død, er hun flyttet til hans fødesogn.

”Uden forudgående lysning”

Charlotte Maries forældre var blevet gift ”uden forudgående lysning” i februar 1810, og hun blev født i maj samme år.

Begge hendes forældre

Notmark Sogn
Notmark Sogn

stammede fra Hundslev i Notmark Sogn.

Hendes far, Hans Peter Christensen Kjær – også kaldet Hans Peter Kiær (1786 – 1854) – var hjulmager og gift med hjulmagerdatteren Catharina Jørgensdatter Juhler (1775 – 1828).

Hans forældres fødsel er ikke fundet i Notmark og, hans ældste søster er født uden for sognet, så det er sandsynligt, at de stammer fra en anden egn.

Hans far, Christian Hansen Kier, kaldet Christian Kjær (1750 – 1828), var snedker og gift med Charlotta Maria Petersdatter, kaldet Charlotta Maria Pedersen (1755 – 1815).

Hjulmandsslægter

Hjulmandsværksted
Hjulmandsværksted

Catharina Juhler var datter af hjulmand Jørgen Nicolaysen Juhler (1755-1826), der var søn af Nicolai Hjulmand (d. 1759), hvis kones navn ikke kendes.

Der er huller i kirkebogsoptegnelserne, men da den yngste søn var 2 år, da faren død, må hun næsten have giftet sig igen.

Hun og Nicolaj havde omkring 7-10 børn. Tre af dem døde i løbet af tre dage i 1747.

Maren Christiansdatter (1755-1839) var fra Almsted i Notmark Sogn og datter af Christian Jendresen (1718-86), hvis erhverv ikke nævnes, og Anne Jeppesdatter (1715-96).

På grund af huller i kirkebogen kendes Christians forældre ikke. Anne var datter af Jep Hansen (d. 1717) og Maren Andersdatter (d. 1724), der også boede i Almsted. Maren var gift anden gang med Peder Pedersen Bruun, som hun fik en søn med i 1722.

Jep Hansen var muligvis søn af Hans Jepsen, som nævnes i 1690 i indberetning om Notmark Præstekald af Sognepræst Frederik Jørgensen Crucov;

”Udi en Bÿe kaldis Almsted ere otte gaardmænd trende gaardmænd udi schouen includeris med til denne bÿe, nemlig: [……] Hans Jebsön

Notmark Kirke
Notmark Kirke

og Jes Christensön (” kaldiss udi graffven”) disse begge sidde paa smaa bönder gaarde, og Christen Möller udi Naschesgaard, giffver en hver aff disse tvende Aarligen til Præsten 5 sch. Rug, Jörgen Pedersön udi Almsted giffver 5 sch. Rug

[………] tre Mænd Hans Jebsön paa Bondegaarden, Peder Otthesön udi Smørhul og Christen Möller udi Naschesgaard giver aarlig til Præsten hver 20 sch. Hafre. Noch giver 4 Mænd udi denn bÿe aff et ødeboel en gaas Aarlig til Quægtiende effter deris orden. Udi denne Bÿe Almsted ere 9 Kodboer eller huusmænd, de giffver hver Aarlig til Præsten til Notmark Kirke 1 sch. Biug om S. Mortensdag, og hver effter deris Velsignelse 2 eller 3 mark? til quægtiende.”

Farmors morfars mor

Dorothea Marie Christensen Møller eller Dorothea Marie Christensen Nielsen f. Møller var min 2x tipoldemor

http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=53724

Kilder

Kirkebøger
”Maibøll-Slægten fra Als gennem 300 Aar, udgivet 1944”, Christian Mailbøll,
”Anetavle for Parcellist Jørgen Christensen Kock i Spang, Ulkebøl Sogn”, Christian Maibøll, 1955.http://www.alsnissen.dk/default.asp?side=1624

Reklamer

One thought on “Hjulmænd i Hundslev”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s