Frie bønder i Angel og håndværkere på Rügen

Catharina Sophia Lange fra Thumby ved Flensborg var gift med Frederik Iversens fra Broager. Hun havde både aner i Sydslesvig og på Rügen i Pommern

Christina Sophie Lange kom fra Thumby på halvøen Angel i Hertugdømmet Selsvig-Holsten.
Christina Sophie Lange kom fra Thumby på halvøen Angel i Hertugdømmet Selsvig-Holsten.

Friederich Iversen (1767-1838) fra Broager blev gift med Catharina Sophia Lange (1764-1824). Det vides ikke hvor eller hvornår, men måske har han på et tidspunkt arbejdet i Sydslesvig.

Hun var datter af Jacob Lange (1729-1768), hvis far, Christian Lange (1699-1779), var snedker og født i Altenkirchen på Rügen i Forpommern, hvor hans forfædre kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet -så langt kilderne rækker.

Forfædre på Rügen

Rügen er Tysklands største ø og Kong

Kort over Tysklands største ø Rügen
Kort over Tysklands største ø, Rügen

Valdemar og Biskop Absalon eurobrede 1168 øen fra de slaviske Venderne, som tilbad guden Svantevit. I 1325 kom Rügen under Hertugdømmet Pommern og der indvandrede flere og flere tyskere. Øen tilhørte Sverige som en del af Svensk Pommern mellem 1648 og 1815.

I korte perioder på maksimalt et år mistede svenskerne 3 gange magten over Rügen til tyske kurfyrster eller Danmark. Napoleon besatte fra 1807 til 1813 øen. Efter Kielerfreden 1814 blev øen igen dansk, men efter Wienerkongressen i 1815 endelig underlagt Preussen. 1818 kom Rügen under Stralsund og dermed til den preussiske provins Pommeren,

Kirken i Altenkirchen på Rügen
Kirken i Altenkirchen på Rügen

Oversigt over ægtskaber

Som led i et studie af nortysk befolkningshistorie er der udgivet oversigter over ægteskaber i området. Det gælder blandt for Rügen, og det er her fra min viden om Christian Langes forfædre stammer.

Han var søn af Jacob Lange og Gretha Bantow, som blev gift 1. september 1693.

Hun var fra Ralswick, som hørte under sognet Bergen auf Rügen.

Hendes forældre var Peter Bantow, der var blevet gift den 22. november 1666 med Anna Schwanke, som var datter af Claus Schwancke og Gretha Frese, der var blevet gift den 26. juni 1633 i Bergen auf Rügen. Det var  midt under 30-års krigen (1618-48), hvor danske og svenske tropper plyndrede øen. I 1637 døde den Pommerske hertugslægt ud, og området kom under Kurfyrsterne af Brandenburg.

Gretha døde muligvis omkring 1650, og han er måske den Clauss Schwanke af Ralswiek, som blev gift med Lisbeth Stavenhagen den 14. februar 1650. Hun igen blev muligvis gift i 1653 med Hans Fleeker under navnet Lisbeth Schwanke

At finde ud af mere vil kræve et besøg på arkivet i Magdeburg, hvor kirkebøgerne fra det gamle DDR er samlet.

Halvøen Angel

Angeln
Angeln

Christian Lange må på et tidspunkt være flyttet fra Rügen til den anden side af Østersøen til Thumby, hvor hans kone, Helene Nissen, havde forfædre i forskellige sogne på halvøen Angel i Sydslesvig.

Landskabet Angel var oprindeligt hjemsted for anglerne, som udvandrede til det centrale og nordlige England og East Anglia.

Efter år 500 bosatte danerne sig på den halvø, som anglerne havde forladt. Danerne eller jyderne grundlagde byer og byggede kirker og klostre.

Landskabet er i dag præget af 36 romanske kirker i jysk stil. Karakteristisk for mange af Angels kirker er klokkestablerne – det vil sige trætårne til kirkeklokkerne, der er bygget ved siden af kirken.

Angel var præget af frie og efterhånden velhavende bønder og en blomstrende økonomi. Jorden var god og gav stort udbytte.

Det 1614 indførte stavnsbånd i Angeln. Det omfattede både mænd og kvinder og bandt dem til godset for livstid.

Stavnsbåndet i Sønderjylland var mere vidtgående end i kongeriget. Forholdet mellem feudalherrer og livegne bønder var her ofte præget af udnyttelse og undertrykkelse.

Men også blandt de frie bønder opstod store sociale forskelle med etableringen af småbønder, kådnere eller husmænd ved siden af de mere velhavende storbønder, og det kan være årsagen til, at den detaljerede viden om slægtsforbindelserne er gået tabt.

Bønder i Thumby fra 1300-tallet

Christian Lange var gift med Helene Nissen, kaldet Helene Lange (1697-1758), som stammede fra Uelsby i Sydslesvig. Hun var datter af Hans Nissen, som må være død før kirkebøgerne er overleveret, og Christina Nissen (1654-1745).

Deres søn, Jacob Lange (1729-1768), var gift med Magdalena Hinrichsen, kaldet Malenke (f. 1726), hvis forældre var Hans Hinrichsen (1694-1768) og Anna Magdalena Asmussen, kaldet Anna Margrethe (1700-1732).

Hendes familie menes at have boet i Thumby siden 1300-tallet.

Hendes far var Asmus Matthiesen Brodersen (1655 – 1718), der omkring 1685 blev gift med Margrethe. Der er et hul i optegnelserne over vielser i Thumby kirkebog 1684-89, men da første barn er født 1686, kan det sluttes, at de er gift før.

Hans forældre var Hans Brodersen og Maria Petersen. Det vides ikke, hvornår de var født eller døde.

Stamtavlen over ham, hans søn og dennes børn findes i “Stammbaum der Familie Brodersen aus Thumby”. Forbindelsen til de ældre kendte forfædre i Brodersen-slægten er usikker, men slægtsforskeren Hans Clausen Brodersen mener, at han kunne være efterkommer efter en af Andreas Brodersens kendte sønner, eller en ukendt søn af Hans Brodersen.

Gamle kirkeregnskaber

Den ældste kendte forfar var Broder Knudsen (f. 1375), der var selvejerbonde i Tumby, og som skænkede land til kirken: “Heft gegeven ein stück Landes”, som der står i det bevarede kirkeregenskab.

Broder Knudsen var far til Jess Brodersen, som 1442 også skænkede en del af sin jord til kirken.

Herefter fulgte de næste generationer: Broder Jessen, Jess Brodersen og Andreas Brodersen. Sidstnævnte kan findes i “Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden” 1542, hvor han betalte 6 mark i Overskat i Gottorp Len, samt i perioden 1565-86.

Hans søn var Hans Brodersen (1550 – 1593), hvis søn også hed Hans Brodersen, og som 1629 blev gift med en kvinde, hvis navn er ukendt. De havde flere børn, herunder muligvis den Hans Brodersen, der var far til Asmus Matthiesen Brodersen.

Det er selvsagt usædvanligt, at man teoretisk kan føre en bondeslægt tilbage til 1300-tallet, men det skyldes altså de gamle kirkeregnskaber og skatteregnskaber. Denne type kilder findes kun meget spredt i Danmark.

Farmors farfars farforældre

Catharina Sophia Lange og Frederik Iversen var mine 3x tipoldeforældre: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=90366

Kilder

”Kirkebøger fra Thumby” på Rigsarkivet
”Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands,” Franz Schubert
”Stammbaum der Familie Brodersen aus Thumby” m.m. i Hans Clausen Brodersens privatarkiv i Studieafdelingen og Arkivet Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Reklamer

One thought on “Frie bønder i Angel og håndværkere på Rügen”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s