Slægten Iversen i Broager

Min farmors fars fædrene slægt er et godt eksempel på opfattelsen af, at folk i gamle dage ikke forlod deres fødesogn, er forkert. Min oldefars familie kan føres tilbage til 1600-tallet i Broager Sogn, men mange af mændene hentede deres koner langvejs fra: Ribeegnen, Ærø og forskellige steder i Sydslesvig.

Landsbyen Skelde i Broager Sogn
Landsbyen Skelde i Broager Sogn

Den ældste af min oldefar Hans Christian Iversens forfædre i Broager Sogn, der kendes fra Kirkebøgerne, er Jürgen Christensen fra Skelde, en lille landsby på halvøen Broagerland.

Jürgens eneste kendte barn er Christen Jürgensen (f. 1696), som var gift med Elsebe Jürgensdatter, der også var fra Broager. De havde kun et kendt barn, nemlig Iver Christensen (1725 – 1772). Men kirkebøgerne var meget lidt detaljerede på det tidspunkt.

Iver var gift med Anna Maria Christiansdatter, og de havde én kendt søn, Friederich Iversen (1767 – 1838), som var gift med Catharina Sophia Lange (1764 – 1824) fra Tumby ved Flensborg i Sydslesvig, hvis fars familien stammede fra Rügen i Pommern.

Der var flere, der hed Iversen i sognet på det tidspunkt, men kirkebøgerne havde meget få detaljer om familieforholdene, og hvor der i resten af landet var folketællinger i 1787, 1801, 1834, 1845 og så hvert femte år herefter, var der kun folketællinger i Slesvig i 1803 og 1845 og mere sporadisk frem til den sidste i 1860.

Men der kom flere detaljer i kirkebøgerne senere – ikke mindst i forbindelse med optegnelser over begravelser, hvor de dødes baggrund beskrives og alle børn og deres eventuelle børn oplistes. Det var blandt andet her det fremgik, hvor Catharina Sophia Lange stammede fra.

Hans Christian Iversens forfædre i Broager, Syd- og Vestjylland, Helnæs, Fyn og Ærø samt, Nordslesvig og andre dele af Tyskland (Klik for at forstørre)
Hans Christian Iversens forfædre i Broager, Syd- og Vestjylland, Helnæs, Fyn og Ærø samt, Nordslesvig og andre dele af Tyskland (Klik for at forstørre)

Inderste Friederich Iversen

Friederich Iversen var dagslønnet inderste – lejer af et lille hus i Langemark. Han var altså den første fra slægten, der flyttede fra landsbyen Skelde,

Broager Sogn
Broager Sogn.

Efter sin første kones død, blev han gift den 24. april 1825 med Anna Catharina Godt (1776-1839), der havde en uægte datter, Cathrine Elisabeth Petersen, som var gift med Christen Ernst Christensen og ingen børn havde ved moderens død.

Friederich og Chatarina Sophias børn er fundet via listerne ved deres begravelser, og det viser sig, at de blev i området: Broager, Dybbøl eller Ulkebøl på Als.

Den ældste var Anna Magdalena Iversen (f. 1789) og gift med Peter Thomsen i Dybbøl. Hun havde en enkelt søn.

Den næste, Jacob Iversen (1794-1828), var gift med Ingeburg Thomsen og Anna Catharina Görrissen og fik adskillige børn.

Herefter var der Anna Maria Iversen (1795-muligvis før 1845), hvis mand var Hans Peter Jørgensen (Hans Jürgensen zu Ulkebüll auf Alsen)., og Christian, der døde som spæd i 1798.

De næste to børn var døtre:  Anna Catharina Iversen (f. 1798), gift med Hans Christian Petersen i Dybbøl, og ugifte Catharina Margaretha Iversen (f. 1800).

De tre yngste var sønner: Christian Iversen (1803-48), som var indsidder i Smøl og gift med Anne Marie Petersen samt Jørgen Iversen (Eller Jürgen) (1807-87), hvis kone var Anna Christina Nielsen.

Snedker og graver Peter Iversen

Broager Kirke i 1862
Broager Kirke i 1862

Endelig var der den yngste søn, som var min tiptipoldefar, Peter Iversen (1810 – 1874). Han var snedker og senere graver ved Broager kirke. Han hentede også sin kone, Anna Else Andresen (1807 – 1885), uden for sognet, nemlig i Farup i Ribe Amt.

Peter var født i Skelde, men flyttede på et tidspunkt til Skodsbøl, der er en lille landsby, som er opstået som landsby ved den gamle landevej fra Egernsund via Smøl til Sønderborg.

Det fremgår af oversigten over børnene ved forældrenes begravelser i 1874 og 1885 at flere af sønnerne har forladt Sønderjylland og er rejst til Jylland eller Californien.

Hyrdeinderste Frederik Iversen

Deres ældste søn, min tipoldefar, Friederich Iversen (1834-90), blev i byen, og nævnes som hyrdeinderste på Skodsbølsmark.

Herefter var der datteren Catharina Sophia Dorothea Iversen (f. 1836) som var gift med skrædder Christian Svennesen ved Egernsund.

Den næste søn, Christian Iversen (1837-38), døde som spæd og hans navnebror, Christian Iversen (f. 1838), er nævnt som søfarende ved sine forældres begravelser.

De følgende sønner, som blev voksne, forlod alle Sønderjylland: Johann Iversen (f. 1840), var hyreinderste på Fovslet Mark ved Kolding (Ødis sogn), Matthias Iversen (1843-52), Peter Iversen (1845-), der var skomager i Grenå i Jylland og endelig Andreas Iversen, som

Skodsbøl
Skodsbøl

udvandrede til Californien.

Frederik Iversen var arbejder i Skodsbøl og hans kone, Cecilie Maria Dorthea Hansen, kaldet (Dorothea Iversen) (1842 – 1900), var fra samme landsby, hvor hendes far, Hans Christian Hansen (1809 – 1887), var slagter. Men han var født i Steinberg nær Flensborg i Slesvig og hendes mor, Agnes Hedvig Erichsen (1814 – 1892), var fra Ærø.

Broager i 1864
Broager i 1864

Frederik og Dorothea fik seks børn i løbet af 19 år. Den ældste var Peter Iversen (1867 – 1916), som var ugift og boede i Ulkebøl ved sin fars død.

Herefter fulgte tre døtre: Agnes Hedevig (1838-39) Agnes Hedevig Iversen, som senere blev kaldt Agnes Madsen (1872 – 1946),  der var gift med graver i Adsbøl, Thomas Madsen (1863-1948) og Anna Christine Iversen ,som var gift med Niels Kristian Petersen i Ulkebøl og havde fire børn.

Arbejdsmand Hans Christian Iversen

Min oldefar, Hans Christian Iversen (1879-1957), var den næste, og han havde to yngre søstre: Margrethe Iversen (f. 1882), der i 1900 tjente i Adsbøl, og Maria Iversen (f. 1886), som samme år tjente i Mølmark. De er ikke fundet senere.

Hans Christian Iversen giftede sig med Dorothea Margrethe Nielsen fra Ulkebøl og fik to børn. De boede forskellige steder på Als indtil de slog sig ned i Sønderborg efter første verdenskrig. I 1940 flyttede de til Lem i Himmerland.

Se mere om hans tid i 1. verdenskrig her: Såret efter en måned, invalid på livstid

Fars morfar

Hans Christian Iversens var min oldefar: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41995

Kilder

Alfabetiske registre til Broager Sogns Kirkebøger 1695-1874 og 1874-1958. August Korse. Opstillet på Sønderjyllands Landsarkiv i Åbenrå
Kirkebølgerne på www.arkivalieronline.dk
Folketællinger

Reklamer