Et diamantbryllup i 1911

I anledningen af Lars Jacobsen og Maren Sophie Svendsdatters diamantbryllup i 1911 blev han interviewet til  Kalundborg Folkeblad om deres liv og slægt.

Diamantbryllup
Interview i Kalundborg Folkeblad i anledning af diamantbrylluppet

Den 12. Juli d. A. kan husmd. Lars Jacobsen og hustru, Alleshave, fejre deres Diamantbryllup. I 1851 holdt de Bryllup på samme Sted, hvor de endu bor, og hvor de mange Aar er svndne for dem.

Lars Jacobsen er 81 Aar gammel. Han gaar til daglig omkring i Stald og Lade og sysler med et og andet af lettere arbejde. Han er ikke saa godt gaaende længere; Benene er blevne svage. Aansevnerne har Lars Jacobsen i god Orden; han taler livligt, men begynder at blive noget tunghørig. Man træffer ham altid ved godt humør.

Hans hustru Maren Sofie Jacobsen er 80 Aar gammel. Hun er efter sin Alder en maget rank og rørig kone, der kan gøre alt Arbejdet i huset og i Sommertiden går ud i Marken og malker sine køer. Hun har alle Sansers og Aandsevners fulde Brug.

L. Jacobsen og hustru har 6 børn, 4 Sønner og Døtre. En Datter er død. En af Sønnerne har været 22 Aar i de forene. Stater.

L. Jacobsen er føldt i Viskinde. Som ung karl tjente han på Birkendegaard og Lerchesmide, indtil han skulde være Soldat. Han var kun 19 Aar da krigen udbrød i 1848, og han blev fri for at komme med i Krigen, blev først indkaldt 1852 og laa som Trænkonstabel i Garnision i Rendsborg. L.J.s hustru bor i sit fødested. I sine ungpigedage tjente hun paa en Gaard i Alleshave og var en Tid paa Lerchesminde, hvor hun og Lars Jacobsen blev kendt.

Lars Jacobsen fortæller, at da han var i Tjeneste hos gamle Grev Lerche, blev Lerchesminde bygget. Denne Gaard blev bygget, hvor

Byen Smakkerup den gang laa. 1 Gaards Jord blev lagt under Lerchesminde. Det var i Slutningen af hoveriets Tid og lige efter dets Afskaffelse, at L. Jacobsen var paa de to herregaarde. Han siger, at 3 Daglejere nu udrettede ligesaa meget, som 100 bønder havde gjort i hoveriets tid. Efter hoveriets Afskaffelse maatte Herremanden betale 31/2 Rigsdaler for at faa en Lad intersæd paa en Td Ld. Høstet, 3 Rigsd. For en Byglod og 15 Mark for en havrelod. For var alt Arbejde på hovmarken jo gjort gratis, saa syntes man, der kunde tjenes Penge.

Husmandsstedet i Alleshave
Maren Sophie og Lars foran  husmandsstedet i Alleshave

Sin kones fødested overtog L. Jacobsen til en Pris af 400 Rigsdaler. Der var cirka 5 Td. L. – Jord og Besætning. Men Jorden var temmelig stenet, og først da den var merglet og brænet, kunde den yde noget til Gavns. Alle Jorderne i Alleshave var i den Tid temmelig fyldte med Sten og Stubber. Foruden at passe det lille Sted maatte L.J. gaa ud paa Arbejde mest paa en nærliggende Gaard.

I 16 Aar gravede han om Sommeren Mergel. Han var en Gang ved at blive begravet i en Mergelgrav under en nedstyrtende Masse. Heldigvis beholdt han Hoved og Bryst ovenfor Jordmassen.

Da L.J. kom til Alleshave (1851), var der ikke saadant Fiskeri som nu. Folk fiskede kun lidt til Husbehov. En gammel Mand fortalte for mange Aar siden, til L. Jacobsen om Udskiftningen af Gaardenen i Alleshave. Der laa 10 Garde nogle faa huse i Byen. Ved udflytningen blev der taget 4 T. l. fra hver Gaards Jord og disse blev udlagt til husmandslodder, som endnu findes langs stranden derude.

Lars Jacobsen har gennem de mange Aars forløb stadig vundet Land ind ved

Strandkanten, saa Loddens Areal er vokset med Tiden.

I L.J.s unge Dage gik Vejen fra Alleshave ad Kalundborg til over Overdrevet ved Vejle og Made over til Asminderup. Om Vinteren maatte Folk køre gennem Vandet, som stod ind over Overdrevet. Vejlebroen blev først bygget 1846. Lars Jacobsen var selv med til det Arbejde

Egnen ved Alleshave har al den Tid L. J. kan huske, været en fredelig Egn med en gæstfri Befolkning, hos hvem de fremmede, som skulde ud at se det noget ejendommelige Landskab, blev vel modtaget.

Læs mere om Lars Jacobsen og Maren Sophie Svendsdatter i Alle børnene i Alleshave

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s