Rødder i Holsten

En borgmester i Rudkøbing og en godsejer med tilnavnet “Langelands Gøngehøvding” , begge med med rødder i Holsten, var blandt min morfars aner.

Niels Iversen (1668-1744) var bestyrer af Østergård. Han udstykkede Guldborg i Illebølle og solgte hovedparcellen til sin bror, Kierud Iversen. Men Niels beholdt dog den store, jordegne gård og var en velhavende mand.

tranekaer_slot
Tranekær Slot omkring 1855 inden den voldsomme ombygning.

Han var gift med Augusta Margrethe Wardinghausen, der var født i Rudkøbing 1680 som det 7. af Hans Christoffer Wardinghausen og Maria Dorthea Nissens 10 børn.

Maria Dorthea var datter af Thomas Nissen, der kom fra Holsten og var ridefoged på Tranekær Slot, og blev siden tolder og borgmester i Rudkøbing, hvor han døde i 1698.

Hendes mor var Dorthea Nissen, der stammede fra Neumünster ved Hamborg.  Om hende står der i Rudkøbing byfogedsarkiv-skifteprotokol fra 1680:

“Der henvises i øvrigt til skiftebrev efter borgmester Tomas Nissens hustru Dorthea Nissens af 3. maj 1670 med testamentarisk gave til byens fattige”

Dorthea blev fundet død “efter sygdom og raseri og begravet udi christelig jord i Rudkøbing 28.8 1669″. Det vil sige, at hun begik selvmord.

Wardinghausen og svenskekrigene

Snaphaner
Snaphaner

Hans Christoffer Wardinghaus blev kaldt “Langelands Gøngehøvding” på grund af sine bedrifter under svenskekrigene i 1657-60.

I 1658 var han Løjtnant i Hans Adolph Buchwalds Rytterkompagni, som lå på Samsø med et kompagni bestående af 34 ryttere og 17 uberedne mænd. Senere samme år blev han Kaptajnløjtnant i Oberst Joachim Kørbers Regiment og kom med dette til Langeland og Lolland, hvor han frem til 1660 var med i mange kampe og rostes ifølge flere kilder som den “tapreste og mest forvovne” af de unge officerer.

Det var især som snaphanefører for mindre afdelinger, at han fik lov til at optræde selvstændigt og udviste stor dygtighed og dristighed, og som gjorde, at han i folkemunde kom til at hedde “Langelands Gøngehøvding”.

Kong Karl X Gustavs togt over Storebælt
Kong Karl X Gustavs togt over Storebælt

Den 9. november 1658 lå en svensk ritmester i kvarter i Vemmenæs på Tåsinge med 40 heste. Wardinghausen blev sendt derover fra Langeland med 20 soldater og nogle bønder. Det lykkedes ham at overrumple dem, så de så godt som alle enten overgav sig eller blev hugget ned. Kun Ritmesteren og en kvartermester slap bort.

Da svenskerne endelig fik indtaget Langeland den 21. marts 1659, slap Wardinghausen væk ved at flygte til Lolland. Her var han også kompagnichef og roses for tapperhed og dygtighed ved flere forskellige kampe.

Senere under krigen skulle han være blevet alvorligt såret og sad i ca. et år i svensk fangenskab.

Den 1. august 1660 befandt han sig i Vejle, hvor han kvitterede for 24 tønder malt. Det nævnes her, at han bærer våben med en kirkelignenede bygning som skjoldmærke og en fjerbusk på Hjælmen. Dette skjoldmærke forestiller formentlig Kampen Kirke.

Præstesøn fra Holsten

Rudkøbing i 1640
Rudkøbing i 1640

Omkring 1664 købte Wardinghausen flere langelandske bøndergårde, og den 26. september 1666 boede han med hustruen på gården Guldborg i Illebølle, Lindelse sogn.

I slutningen af 1660erne overtog han svigerfaderens job som tolder i Rudkøbing, hvor han i 1670erne var part i flere retssager.

I foråret 1683 blev Hans Christopher Wardinghausen inspektør på Tranekær gods. Han førte i årene 1683 til 1687 grevskabets ældste bevarede skifteprotokol. Han omtales som en god mand, der forstrakte de forarmede bønder med en del penge, som han aldrig fik tilbage.

Ifølge Matrikelen i 1688 ejede Wardinghausen mindst 6 langelandske bøndergårde med et samlet Hartkorn på ca. 25 tønder land. Herudover havde han en gård og et hus i Rudkøbing samt den del jordlodder uden for byen.

Hans Christopher Wardinghausen døde den 6. februar 1695. Boets midler på 2.466 Rdlr blev delt mellem hustruen og børnene, og da de jo var mange til at dele, blev der ikke meget til hver. Hustruen Maria Dorthea Nissen døde i Maj 1712.

Det menes, at hans far var Johann Wardinghausen (1603-1675), som var præst ved Kampen Kirke nær Rendsborg i Holsten. Der findes dog ingen sikker dokumentation for dette. Johanns far, Joachim Wardinghausen (ca 1550-1627), var også præst ved denne kirke.

rendsborgtot80
Rendsburg

 Morfars mormors morfars mormors far

Niels Iversen er min 7x tipoldefar www.familiekroeniken.dk/site/person_familyTree.asp?person=182922

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s