Langt tilbage på Langeland

Min morfar, Svend Aage Christensen, var født i Bildsø og voksede op i Skælskør. Hans oldeforældre flyttede sammen fra Langeland til Vestsjælland i 1859. De havde begge næsten udelukkende langelandske forfædre.

Humble_By
Humble By

Svend Aages mormors far, Kristen Nielsen (1835-1893), stammede fra Humble og ligesom hans kone, Maren Kirstine Larsen (f. 1836).

Kristen Nielsens far, Niels Pedersen Kaae, var gårdmand. Hans mor var Maren Rasmusdatter (1797-1842), der var datter af Rasmus Piil i Humble.

Niels Kaae var født i Tullebølle i 1789 som søn af Niels Pedersen og Karen Jørgensdatter Kaae.

Begge Karen Kaaes forældre var fra Herslev i Lindelse. Hendes far var Jørgen Jørgensen Kaad (1718-1780) og hendes mor var Mette Katrine Jensdatter (1734-1817).

Fugslboelle
Fuglsbølle Kirke

Jørgen Kaad far hed også Jørgen Jørgensen Kaad og var født i Vesterbølle i Fuglsbølle Sogn i 1685 og døde i Herslev i 1739. Hans kone, Maren Hansdatter (1685-1760)´s baggrund er ukendt.

De ældre Jørgen Kaads far hed også Jørgen Kaad, og er min ane gennem flere linjer.

Væver fra Sædballe

Mette Katrines forældre var Jens Rasmussen Væver og Marie Hansdatter. Hendes far stammede fra Sædballe i Magleby Sogn og døde 1748 i Ristinge i Humble Sogn. Marie døde 29 år senere i Herslev i Lindelse. Ifølge et skifte fra Grevskabet Langeland var hun datter af Hans Kruuse.

Jens Vævers far, Rasmus Rasmussen Væver (1656-1711), var gårdmand i Sædballe og gift med Marie Mortensdatter, hvis far, Morten Mikkelsen, kendes fra et skifte. Også Rasmus Vævers far – der også hed Rasmus Væver – kendes fra skifter.

Piil fra Humble

Maren Rasmusdatters far var Rasmus Hansen Piil, som var gårdmand i Humble og levede 1774-1841.

Hendes mor, Christine Johansdatter var født 1797 som datter af Johan Caspersen Hattemager Bødker. Hun døde 1842.

 Vesterbølle og Ennebølle

Sinder Christensdatters mor var Maren Michelsdatter, der døde 1767 i Vesterbølle,

Den ældste skifteprotokol fra Grevskabet Langeland
Den ældste skifteprotokol fra Grevskabet Langeland

og hvis forældre, Michel Lauritsen (d. 1744) og Maren, kendes skifter,

Hendes farforældre var Laurs Michelsen, der døde 1708 i Ennebølle i Snøde Sogn, og Karen Christophersdatter, hvis baggrund er ukendt.

Michel Lauritsen var søn af Michel Mortensen fra Tranekær, der dengang var del af Tullebølle sogn, og Karen Lauritsdatter, hvis far, Laurits Rasmussen døde i 1685.

Fæstede svigersfars gård

stengade skov
Stengade Skov med det træ, der senere fik navnet “Oehlenschlägers Bøg”

Karen Jørgensdatter Kaaes mand, Niels Pedersen, stammede fra landsbyen Stengade i Tullebølle Sogn.

Han var søn af Niels Pedersen, der overtog fæstet på sin kones fødegård Søgård i Skebjerg, Han var gift med Helvig Hansdatter.

Helvig blev enke 1786 og forblev enke til sin død. Hun er nævnt i Folketællingen i 1801, men er ikke at finde i Kirkebogen, hvor listerne over afdøde først er bevaret fra og med 1813. De ældste kirkebøger fra Tullebølle og Tranekær Sogne brændte sammen med Tranekær Præstegård i 1875.

Helvig var datter af Hans Sørensen, der var født i 1697 som søn af husmand i Skebjerg, Søren Hansen (1667-1740) og Helvig Hansdatter.

Hans Sørensen var gift med Maren Lauridsdatter (1702-1739) fra Søgård i Skebjerg i Tullebølle. Hendes forældre var Lars Nielsen (1664-1726) og Anna Jochumsdatter (1669-1726), der var datter af Jochum Pedersen (1643-

Niels Pedersen fra Søgård var søn af Peder Jensen Skriver (1700-1762) fra Løkkeby i Tullebølle. Han var gift med Ellen Hansdatter fra Stengade, der var datter af Hans Nielsen Jeppesen, som døde i Tullebølle i 1746. Også hans baggrund er ukendt.

Ladefoged og Skriver

Peder Skrivers far var Jens Pedersen Skriver, der var født i 1672 i Løkkeby. Han var gift med den 9 år ældre Mette

Løkkeby Strand
Løkkeby Strand

Pedersdatter, datter af Peder Nielsen og Anne Nielsdatter. Peder døde i 1715 og Mette i 1726.

Jens Skriver var søn af Peder Jensen Fynbo, der boede i Løkkeby, og Karen Hansdatter (1645-1720). Hun var datter af Hans Hansen Foged (død før 1680) og Johanne Pedersdatter (død efter 1681). Det vides ikke, hvornår Peder Fynbo døde, men hendes anden mand var Hans Hansen.

Hans Fogeds far var Hans Madsen Ladefoged, hvis baggrund ikke kendes.

Morfars mormors far

Kristen Nielsen var min 2x tipoldefar: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41837

 Kilder

K. Bang Mikkelsen “Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns Stift indtil 1814”.
”Lærerstand på Langeland”
http://fynhistorie.dis-danmark.dk/files/historie-info.dk/Familier%20sat%20sammen%20i%20Magleby%20sogn%201682-1706.pdf

Reklamer

4 kommentarer til “Langt tilbage på Langeland”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s