Købmandsfamilier og præsteslægter

Min mormors aner går fra købmænd på Sydfyn, præster på Ærø og Nordborg over købmænd, rådmænd og borgmestre i Sønderborg samt Flensborg til godsejer- og adelsslægter omkring Kiel og i Friesland.

Dominicus_Brandt
Dominicus Andersen Brandts portræt fra Riise Kirke på Ærø. Teksten siger S.H. Dominicus Brandten, en Alsing.

Den ærøske købmand Gomme Gommesen (1669-1747) var gift med Ingeborg Dominicusdatter Brandt (1682-1729), hvis far og farfar begge var præster ligesom hendes farmors far.

Hendes far, Dominicus Andersen Brandt (1646-1703), var gift med Sophie Elisabeth Hansdatter Glamann (1662-1702), hvis familie kan føres meget langt tilbage i Flensburg, Lüneburg og Hamburg.

Dominicus Brandt var rektor i Nakskov 1620, sognepræst i Tuntofte 1621-23 og i Nordborg 1623-1670 og fra 1639 desuden hofpræst for hertugerne Frederik og Hans Bugislav.  Han var desuden Gejstlig repræsentant ved stændermødet 1660.

Hans far, Anders Christensen Brandt, var kapellan fra 1669 og sognepræst fra 1672 i Riise på Ærø. Sognet omfattede også Marstal.

Der er varierende opfattelser af, hvem hans forældre var. Muligvis var det selvejerbonde

Brande Sogn
Brande Sogn

og kirkeværge Christen Andersen (1560-efter 1639) i Brande ved Vejle og Maren Jeppesdatter. Men ifølge ”Gejstligheden i Nordslesvig”, var der kilder, som mente, at han var præstesøn fra et af de to kald ved navn Ørum i Jylland.

Forholder det sådan, ville hans far enten kunne være Christen Nielsen Warde, præst ved Ørum, Borris og Gammelstrup Sogne ved Viborg, eller Christen Jensen Schive eller Bruun (d. 1632) ved Ørum, Nissum og Veirum Sogne ved Viborg.

Anders Brandt førte en slags uofficiel kirkebog, der også var hans dagbog. Her omtaler han, at han i 1639 havde besøg af sine forældre ”fra Jylland”.

 Kirkebog og dagbog fra 1621 til 1670

I kirkebogen fortæller han om sine rejser til sin bror, Caspar Brandt, der var borgmester i Korsør, den øvrige familie

Caspar Christensen Brandt og hans kone Anna Povelsdatter, som han ikke havde børn med.
Caspar Christensen Brandt og hans kone Anna Povelsdatter, som han ikke havde børn med.

og biskoppen på Fyn, pestens hærgen på Als i 1624 og 1629.

Det fremgår også, at Hertug Hans af Nordborg, hertuginden og prinsesserne var ofte gæst i hans hus, var til stede ved hans børns fødsel og var gudmødre og faddere i familien.

Da hans første kone, Magdalene Hieronimusdatter, døde i 1638 skrev han:

Den 10de. Junii imellem Løffuerdag oc tredje Søndags Trinitatis natt Klocken halfvei 12 død min hjerte allerkjeriste hustru Magdalena, efterat hun haffde ligget til Sengs udi 3 Ugger fraa den Løfferdag Trinitatis Klocken 12 om Middag hunn bleff Siug. Och tog hun en smuk Ende, Saa hun i det Sidste (som oc tilforn). Altid paakallede Gud oc sagde: ”Gud i Himmerig hjelp mig.” oc idelig robte: ”Jesus, Jesus, Jesus hjelp mig. Jesus opløβ mig.” Saa hun deraff, ligesom kom udi en sød søffn, oc døde førend mand bleff det var, Udi Hr. Dominici Hustruer oc Andre got folcker nærværelβe. – Gud erfrewe hindis Seele eviglig oc giff legemet en sancte roe i graffuen till den yderste Dag. Gud unde mig och hinde daa att findis oc sanckis i Himmerigis Riige for Sin Søns Jesu Christi vor Herris oc Broders skyld. Amen.

Han beskrev herefter hendes første ægteskab og børn med første mand. Hans anden kone var Magdalene Dominicusdatter Lorentzen (1623-1661), der var datter af hofpræst i Sønderborg og Nordborg, Dominicus Lorentzen (1585-1639), og Agathe Hümbkes (1602-1664).

Brandt
Anders Christensen Brandt førte en af Danmarks første kirkebøger, hvor han blandede kirkelige handlinger med private optegnelser. Det er den længste fortløbende dagbog fra den tid, da han førte den fra 1621 til 168

Om ægteskabet i 1639 skrev han:

– Dom. 1 p.Trin. prædiket H. Zeno i lagenβbye oc intimerit til Ægteskab paa min oc min Kjære Festemøes vegne Magdalena H. Dominics Datter. Gud gifue oβ naade, lycke Velsignelβe oc evig Salighed. Amen. – døbt Hermann Brückmanns Datter Elisabeth efter den ældste Frøkens. – Begravet Jørgen Jebsen Ambtskriver samme Søndag. – 

Og da hun døde i 1661 var indførelsen:

Die S. Jacobs var den 25de. Julii bortkaldede af denne Verden Gud Allemechtige Min kjere hustru Magdalena, Gud gifue hende en glædelig opstandelβe paa den ydderste Dag for J. Christi skyld. Tu patriam repetis triste nos orbo valinguis, Te tenet alma quses, nos lacrimosa dies. – Dom. 7 p.Trin. introduceret Hr. Niels me absenti, en Kone fra Holm.

 – Torsdagen d. 1ste. August daa skeede min S. hustruis begrafvelβe, oc hafde den S. hustru den ære att F.N. Hertug Hans Burgislaf bode var tilstede udi Kircken til liigpredicken, oc siden ocsaa Gjest udi huset, Saa velsom alle Sogneprester, Capellaner oc Deg-nene udi Landet, oc hendis neste Forvante i Sønderborg. – Text Psalm: 73, som hun self erwehlet: Naar jeg har kon Dig Herre, saa skotte jeg hverken om himel eller jord. – Voris Egteskab var 22 Aar oc fem Børn 3 Sønner oc 2 Døtre, hendis Alder 38 Aar ringer 4 Ugger. Ofer hendis Liig blef offret 10 rixdr. 5 til Prousten. 3 till Hr. Niels. 2 till Jens Degn. – I Verden er ingen sorg saa stor, der findis med saadan Smerte, Som naar den døer oc leggis i jord, for var dit halve hjerte. Dette synes en Oversættelse af de latinske Ord: ”Non dolor est major quam cum vio-lentia mortis” etc.

Brandt_andenkonesdød
Magdalene Dominicusdatter Lorentzen

Rådmænd i Sønderborg

Sønderborgs rådhus fra 1600-tallet
Sønderborgs rådhus fra 1600-tallet

Både Dominicus Lorentzen og Agathe Hümbkes stammede fra en slægt af købmænd og rådmænd i Sønderborg.

Det galt både Dominicus Lorentzens far og farfar. Hans Hansen Lorentzen (1565-før 1615), og Hans Lorentzen (d. 1599), Hans mor, Magdalena, og farmor,

Minden i midttyskland
Minden i midttyskland

Catharina, vides der ikke mere om.

Agatha Hümbkens far, Johann Hümbken, (1570-1635), stammede fra Rintelen eller Winbten bei Minden.

Byen Minden i Westfalen – nær Hanover – var hovedstaden i Stiftet Minden, hvor fyrstebiskoppen fra 1529 var protestantisk. Oprindeligt lå byen  mellem Braunschweig-Luneburg og grevskaberne Hoya, Schaumburg, Lippe, Ravensberg og flere biskopfyrstendømmer.

 Borgmestre i Sønderborg

Johann Hümbken – hvis navn også ses som Hümkes eller Himkes var gift med Cathrine Matzen (1575-1656), som var datter af rådmand Jürgen Matzen (d. 1635). Både hendes farfar og oldefar var desuden borgmestre i byen.

Sønderborg_prospekt
Sønderborg i 1600-tallet.

Farfaderen, Mathias Matzen Kremer (1510 – før 1580), var gift med Catharina Volquardsen, der var datter af Andreas Volquardsen (Folkersen), som var borgmester i 1554 og 1557.

Et opgør med junkere

Mattias kaldes også Matz Kræmer, og i 1577 havde han ladet et par af adelsmanden Jørgen Blomes folk gå videre til hertug Hans den Yngre i en sag om voldsanvendelse.

Det fik junkeren til at forsøge at hævne sig mod den gamle borgmester og hans venner. Da han ud på natten ville storme ind, først gennem døren, derpå gennem vinduet i borgmesterens hus, blev han modtaget af borgmesterens venner med tørre hug.

Slagsmålet fortsatte ude på gaden. Skærmydslerne fortsatte og endte omsider en vinterdag. De to junkere Jørgen Blome og Erik Breide kom drukne til Sønderborg, hvor de fortsatte med at drikke til langt ud på natten. Til sidst fandt de på at gå til borgmesterens og rive vinduesskodderne af. Ved støjen kom naboer og genboer ud på gaden.

Jørgen Blome løb bort med sine ledsagere. Men Erik Breide blev stående og forhånede borgerne. Disse faldt over ham og huggede ham ned. En frænde klagede over dette drab. Men gerningsmændene kunne ikke findes.

Se mere:

http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=41502.&srch=Andersen%20Brandt……..

https://familienshistorier.wordpress.com/2015/07/01/frisiske-godsejere-og-kobmaend-i-flensborg/

Reklamer

5 kommentarer til “Købmandsfamilier og præsteslægter”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s