En rytterbondes liv set fra kirkebogen

Via kirkebøgerne kan man danne sig et overblik over de vigtige begivenheder i en persons liv. Det er ogs tilfældet for Rasmus Pedersen Rytterbonde i Øksendrup sogn, hvis liv ikke adskilte sig fra mange andre bønder liv. 

Kirkebøgerne er den vigtigste kilde til viden om vores forfædre. Siden 1646 er der i princippet ført kirkebøger i alle sogne, og alle dåbshandlinger, vielser og begravelser burde være optegnet siden.

Sådan er det ikke altid i virkeligheden. Ikke alle præster var lige grundige, og man støder ofte på sogne, hvor kirkebøgerne er brændt.

Kilder som skifter og fæsteprotokoller blev ført under de enkelte godser, og der er stor forskel på, hvor godt de er bevaret. Landsdækkende lægsdrullerne – oversigterne over mænd på session og deres tid i militæret – blev introduceret i 1788, men dækker kun halvdelen af befolkningen, med mindre en enke var “husbond”.

Rytterbonde i Øksendrup

Rasmus Pedersen var rytterbonde i Øksendrup mellem Svendborg og Nyborg. Det vil sige, at han var fæstebonde på et gods, der var ejet af kongen (kronen).

Disse godser var fra 1670 til slutningen af 1700-tallet udlagt til underhold af det nationalt udskrevne rytteri. Og som rytterbonde havde han pligt til at stille en fuldt udrustet rytter.

Kirkebogen i Øksendrup starter i 1682, så derfor kan hverken Rasmus Pedersen eller hans kones Anna Rasmusdatters baggrund fastslås. Måske er han søn af den Peder Rasmussen og Peder Rasmussens kone af Lamdrup i Gislev Sogn, som flere gange optræder som faddere og gudmor ved hans børns dåb.

Øksendrup By på matrikelkort fra 1809.
Øksendrup By på matrikelkort fra 1809.

At Anna Rasmusdatters bror er Anders Rasmussen, fremgår af skiftet efter Rasmus Pedersen, hvor han nævnes som Laugværge. Anders var gift to gange – med Maren Madsdatter (1640-95) og Maren Pedersdatter og havde adskillige børn.

I kirkebogen fra Øksendrup kaldes Rasmus Pedersen også Store Rasmus eller Eldste Rasmus Pedersen. Han og Anna Rasmusdatter fik i løbet af 21 år ni børn

Anna ses desuden ofte som gudmor ,og både hun og Rasmus ofte faddere hos Anders og andre familiemedlemmer og naboer i Øksendrup.

1682

Dominica 2 post Trinitatis Hafde Rasmus Pedersen och Anna Rasmusdatter Bröllup.

GIFT_Oeksenbjerg
Øksendrup By på matrikelkort fra 1809.

1683

Wor Herris Jesu Christi Himmelfarsdag Hafde store[?] Rasmus Pedersen en Søn wed Daaben, blef kaldet Rasmus. Peder Rasmussens Kone i Lamdrup bar Barnet. Fadderne waar: Jens Lauridsen, Peder Hansen, Rasmus Hansen og Maren Madtzdatter.

1684

Tacksigelsens Fest Hafde Rasmus Pedersen en Datter wed Daaben som blef döbt og kaldet Anna. Peder Rasmussens Hustru i Lamdrup bar Barnet. Fadderne waar: Knud Rasmussen i Langaae, Anders Rasmussen her ibm, Margretha Pofwelsdatter og Maren Lauridzdatter som tien Peder Smid.

Dnica Oculi gick Rasmus Pedersens Hustru i Kirche.

1685

Tacksigelsens Fest Hafde Rasmus Pedersen en Datter wed Daaben som blef döbt og kaldet Anna. Peder Rasmussens Hustru i Lamdrup bar Barnet. Fadderne waar: Knud Rasmussen i Langaae, Anders Rasmussen her ibm, Margretha Pofwelsdatter og Maren Lauridzdatter som tien Peder Smid.

Dnica Oculi gick Rasmus Pedersens Hustru i Kirche.

1687

Dnica Cantate Hafde stoer Rasmus Pedersen en Daater wed Daabensom blef döbt og kaldet Kirsten. Peder Marcussens Hustru i Langaae bar Barnet. Fadderne waar: Peder Smid, Rasmus Hansen som tien Rasmus Söffrensen, Oluf Ibsens Hustru og Anne Gussensdatter.

Dnica 2 post Trin. gick Store Rasmus Pedersens Hustru i Kirche.

1689

Dnica Septuagesima Hafde stoere Rasmus Pedersen en Daatter wed Daaben som blef døbt og kaldet Karen. Giertrud Jens Lauridzens bar Barnet. Fadderne waar: Dinis Jespersen i Tange, Rasmus Wefuer, Peder Pedersen og Rasmus Andersen.

Dnica Judica gick stoere Rasmus Pedersens Koene i Kirche.

1690

D 15 January waar stoere Rasmus Pedersens Barn wed Nafn Karen begrafuet, som icke blef Ringt for, hindis Alder waar 1 Aar mindre end 14 Dage.

Alle Helgensdag Hafde Rasmus Pedersen en Sön wed Daaben, som blef döbt og kaldet Peder. Peder Markusens Hustru i Langaae bar Barnet. Fadderne waar: Anders Rasmussen, Dines Jespersen i Tange, Karen Lauridzdaatter og Kirsten Lauridzdaatter.

Dnica 2 Adventy gich stoere Rasmus Pedersens Koene i Kirche.

1693

Dnica 21 post Trin. Hafde Rasmus Pedersen en Sön wed Daaben, som blef döbt og kaldet Hans. Rasmus Hansens i Annex=Præstegaardens Hustru bar Barnet. Fadderne waar: Rasmus Jensen Wefuer, Jens Hansen, Dinis Jespersen og Anne Hansdaatter begge i Tange.

Eadem blef Rasmus Pedersens Hustru introduceret

1696

Dnica Septuagesima Hafde Eldste Rasmus Pedersen en Sön wed Daaben, som blew döbt og kaldet Jens. Peder Marchusens Hustru i Langaae bar Barnet. Fadderne waar: Jesper Dinesens Daatter og Hustru, Peder Hansen Smid och Lauridz Rasmussen.

Dnica Lætare blefue Eldste Rasmus Pedersens Hustru og Bendt Andersens Hustru
introducerede.

1698

Dnica 8 post Trin. Hafde Eldste Rasmus Pedersen en Søn wed Daaben som blef døbt og kaldet Anders. Lauridz Rasmussens Hustru i Annex Præstegaarden bar Barnet. Fadderne waar: Dinis Jespersen, Peder Hansen Smid, Anders Rasmussen og Bendt Andersens Hustru.

Dnica ? post Trin. Blef Eldste Rasmus Pedersens Hustru introduceret

1704

3die Söndag effter Paasche Hafde Eldste Rasmus Pedersen en Datter wed Daaben som tilforn formedelst Swaghed waar hiemmedöbt og kaldet Karen. Degnens Hustru bar Barnet. Faddere waare: Peder Smid, Niels Möller, Erich Skreder og Lars Rasmussens Hustru i Annex Præstegaarden.

Dnica 3 post Epiph: blef Wnge Rasmus Pedersens Hustru introduceret.

1710

D 4 Julii blef Eldste Rasmus Pedersen Rytter bonde begrafwet som blef Ringt for med begge Klockerne. Hands Alder waar 56 Aar.


Skifte efter Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen, Øksendrup, Gudme herred, V-3b, 17.7.1710

Gift med Anne Rasmusdatter, lavværge bror Anders Rasmussen i Øksendrup

Peder Rasmussen
Rasmus Rasmussen, landsoldat
Jens Rasmussen, 14 år
Hans Rasmussen, 14 år
Anders Rasmussen, 12 år
Anne Rasmusdatter, 24 år
Kirsten Rasmusdatter, 23 år
Karen Rasmusdatter, 7 år

Formynder Peder Hansen smed, Øksendrup.


Der er ikke fundet flere informationer om Anna Rasmusdatter i Øksendrup Kirkebog. – hverken om hun er blevet gift igen eller hendes død.

Sønnen Hans blev købmand i Svendborg og var kendt under tilnavnet Øxendrup. Han var gift to gange og havde mange efterkommere.

Rytterbond
Øksendrup By på matrikelkort fra 1809.

Mormors mormors morfars mormors farforældre

Rasmus Pedersen og Anna Rasmusdatter var mine tipoldeforældre: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41439

Kilder

http://fynhistorie.dk/files/historie-info.dk/Det%20fynske%20ryttergods%20Skifteuddrag%201681-1764.pdf
http://www2.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/orbekkonvertering/kbog_dat/oeksendrup1682-1716.pdf

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s