Lensbaronessen på Lundbæk

Adrian Bekker og Christina Flindts fjerde datter, Ottilia Christine Bekker (1783-1843), var kun  15, da hun blev gift med den 4 år ældre Lensbaron Christian Frederik Juel af Rysensteen til Baroniet Rysensteen, Lundbæk og Pandum (1779-1843). Året efter fik de det første af 12 børn, hvoraf halvdelen nåede voksenalderen.

Ottlia Christines svigerfar, Ove Henrik Juel-Rysensteen, fik lov til at sælge baroniet Rysensteen på grund en stor gæld,

Ottilie Christine Bekker
Ottilie Christine Bekker, Lensbaronesse Juel-Rysensteen

som var blevet oparbejdet af hans forfædre.

Hans tipoldefar, Christian Juel-Rysensteen (1651-91), var gift med Juliane Marie Ryse, der var arving til Baroniet Rysensteen efter sin far, den hollandske Købmand Heinrich Rüse, der var blevet adlet som friherre i 1664 og i 1672 oprettede baroniet.

Lensbaron Christian Frederik Juel af Rysensteen til Baroniet Rysensteen, Lundbæk og Pandum
Lensbaron Christian Frederik Juel af Rysensteen til Baroniet Rysensteen, Lundbæk og Pandum

Christian Frederik byggede 1804 den nuværende hovedbygning på Lundbæk, og året efter blev Hovedgården Pandum solgt fra.

Lensbaronparret fik i alt 12 børn, hvoraf 4 døde som spæde.

Den ældste datter, Christiane Caroline Christine Baronesse Juul-Rysensteen (1799-1836), boede ugift på Lundbækgård.

Den ældste søn, Christian Baron Juul-Rysensteen (1801-33), var officer og forlovet med Philippine Kiær, da han døde af skarlagensfeber.

NIels Baron Juel-Rysensteen, Besidder af substituerede fideikommiskapital fra baroniet Rysensteen og Phillipine Kjær.
NIels Baron Juel-Rysensteen, Besidder af substituerede fideikommiskapital fra baroniet Rysensteen og Phillipine Kjær.

Philippine blev i stedet gift med den næste søn, Niels Baron Juel-Rysensteen (1804-1899). Han var formand for Bislev Sogneråd 1842-82 og var med til at starte Nibe Sparekasse, hvor han var direktør 1866-89.

Da hans fætter døde 1884, arvede han den substituerede fideikommiskapital fra baroniet Rysensteen og ved samme lejlighed overtog han ledelsen af den Thaarupgaardske stiftelse i Viborg.

Ottilia Christiane Christine Juliane Ovidia Adolphine Baronesse Juul-Rysensteen
Ottilia Christiane Christine Juliane Ovidia Adolphine Baronesse Juul-Rysensteen

Hans ældste datter, Ottilia Christiane Christine Juliane Ovidia Adolphine Baronesse Juul-Rysensteen (1837-1924), var ugift og boede i Nibe, hvor hun grundlagde flere godgørende stiftelser.

Også de fire yngste børn var ugifte. Den ældste, Sophie Charlotte Baronesse Juul-Rysensteen (1840-88), boede ugift på Lundbæk. De to næste i rækken, Niels og Philippine, døde som børn, mens den yngste, Ove Henrik Baron Juul-Rysensteen (1845-64), var student ved sin død.

Besidderinden

Det var den ældste søn, Christian Frederik Adrian Lensbaron Juul af Rysensteen til Lundbæk og Mundelstrup (1838-1907), som arvede familiens besiddelser. Han var cand. polit., medlem af Landstinget og Minister for Offentlige Arbejder 1900-1901.

Han havde tre døtre med Elisabeth Henrdrine Elise Meinig. Den ældste, Vibeke Baronesse Juul af Rysensteen til Lundbæk (1875-1935), havde den imponerende titel af besidderinde af successorfonden af det for baroniet Rysensteen substituerede fidelkomis Lundbæk og Mundelstrup.

Hun var først gift med Holger Emertz Baron Gyldenkrone til Baroniet Vilhelmsborg (1873-1927), som var forpagter på Lundbæk. Parret blev skilt i 1916, og hun blev herefter gift med kaptajn Stephan Ankiær (1888-1972).

Hendes ældste søn, Jørgen lensbaron Gyldenkrone-Rysensteen (1899-1962), var både besidder af Successorfonden til Baroniet Vilhelmsborg og Successorfonden af det for baroniet Rysensteen substituerede fideikommis Lundbæk og Mundelstrup. Hans tre koner var Vibeke Fiedler, Grace de Nully Brown og Inger Havnø.

Hans eneste barn, Holger lensbaron Gyldenkrone-Rysensteen (f. 1929), arvede 1962 sin del af successorfonden. Han var gift med med Mary Else Tholstrup, og deres eneste datter, bibliotekar Katharina Louise Baronesse Gyldenkrone-Rysensteen, blev gift med Archibal McKenzie og bosatte sig i Australien.

Vibeke Juul-Rysensteen og Holger Gyldenkrones anden søn, Ebbe baron Gyldenkrone-Rysensteen (1901-70) var ugift og boede i USA.

Niels Juul Rysensteen Buchwald blev skudt ned med sit fly under Anden Verdenskrig.
Niels Juul Rysensteen Buchwald blev skudt ned med sit fly under Anden Verdenskrig.

Christian Juul-Rysensteens anden datter, Bodil Baronesse Juul-Rysensteen (1880-1960), var gift med Sophus August Ragner von Buchwald, som blandt andet var stiftamtmand i Viborg. Deres eneste søn, Niels Juul Rysensteen Buchwald (1915-44), var flyofficer og blev skudt ned over Holland under Anden Verdenskrig.

Den yngste datter, Inge Baronesse Gyldenkrone-Rysensteen (1885-1957), var gift med overretssagfører James Edovard Arnold Harhoff, og mor til to døtre.

Proprietærens hustru

Den næste af Ottilia Bekker og Christian Frederiks børn, der overlevede barndommen, var Louise Birgitte Christiane Baronesse Juel af Rystensteen (1806-1887). Hun blev i 1835 gift med sin halvfætter, proprietær Tomas Secher Hansen (1815-81) til Kærbygård, der var hendes mors fætter (Deres mødre, Ottillia og Christina Bekker gift Ryge, var søstre).

Han købte 1841 i fællesskab med sin fjerne slægtning, Jørgen Mørch Secher, hovedgården Kærbygaard af Maren Kieldsen, enke efter Niels Knudsen Søndergaard. Året efter overdrog Jørgen Secher sin del til Tomas uden vederlag.

Blandt Louise og Thomas’ 5 børn var Valdemar Secher Hansen (f. 1844), som ejede godset Krastrup og havde 2 sønner med sin kone Jutta Seemann (f. 1838).

Gift med en krigshelt

schleppengrell
Johanne Jacobine med mand og sønner

Ottilia og Christian Frederiks næstældste datter, Johanne Jacobine Baronesse Juul-Rysensteen (1806-1896), var gift med Frederik Adolph von Schleppegrell (1792-1850), som især var kendt for sin indsats i Treårskrigen og døde i 1848 af sine sår efter slaget ved Isted. Som enke havde hun en pensionsplads i Vallø adelige Stift.

De havde 3 sønner. Den ældste, Otto Christian von Schleppegrell (1834-1909), var ugift.

Den næste, Frederik Adolph von Schleppegrell (1838-1905), var kammerjunker og blev optaget i den danske adel i 1880. Han havde to ugifte døtre med sin kone, hans kusine Otthilie Elisabeth Færch. Døtrene var stiftsdamer i Vallø.

Den yngste søn, Vilhelm August von Schleppegrell (1841-1887), var skovridder på Knuthenborg og overførster på Vallø. Han blev optaget i den danske adel 1885, og var gift med Karen Amalie Augusta Michelsen Raben (1847-70) og Augusta Kragh (1848-1908). Det eneste af hans børn, der fik efterkommere, var datteren Karen Amalie Augusta von Schleppengrell (1877-1961), som fik to døtre med Johannes Gøtzsche, som var sognepræst i Herning, provst i Hammerum og senere biskop i Viborg (1866-1938).

Vilhelm August von Schleppegrells eneste søn, Frederik Adolph von Schleppegrell (1884-1916), døde af tuberkulose kort før sin teologiske embedseksamen. Hans kone, Sigrid Schäffer, døde otte dage senere.

Konsulinden

Den tredje datter, Ottilia Elisabeth Baronesse Juel-Rysensteen (1810-1883), var gift med købmand og kongelig preussisk konsul Jørgen Basse Færch (1807-88) i Ålborg, hvor han blandt andet ejede Færchs gård. Han var uddannet og drev urtekræmmervirksomhed i København, inden de blev gift.

ttilie Elisabeth Juel af Rysensteen var gift med købmand og Kgl Preusisk konsul Jørgen Basse Færch (1807-88)
ttilie Elisabeth Juel af Rysensteen var gift med købmand og Kgl Preusisk konsul Jørgen Basse Færch (1807-88)

Deres ældste søn døde inden han blev døbt. Datteren Cecilie Othilie Georgina Færch (1847-72) var som allerede nævnt gift med sin halvfætter, kammerjunker Frederik Adolph von Schleppegrell (1838-1905).

Ottilia Juel-Rysensteen og Jørgen Basse Færchs søn, Alfred Færch (1852-98), var købmand i København, hvor han gik fallit og blev fængslet for uordentlig bogføring. Han havde to døtre med sin kone, Frederikke Adolfine Herskind.

Alfred Færch, datteren Christofine Othillie Færch med sin mor, Frederikke Adolfine Herskind og mormor, Christophine Lassen.
Alfred Færch, datteren
Christofine Othillie Færch med sin mor, Frederikke Adolfine Herskind og mormor, Christophine Lassen.

To ugifte baronesser

stoevringgaard_googlez_6_resize
Støvringgård Adelige Kloster

Lensbaronparrets to yngste døtre var ugifte.

Emilie Caspare Frederikke Christiane Baronesse Juul-Rysensteen (1814-94)  boede en årrække i Lundbæk, inden hun var konventualinde på Støvringgård til sin død. Søsteren Christiane Benthea Baronesse Juul-Rysensteen (1817-1903) boede dels hos søsteren Johanne von Schleppegrell i Ålborg, på Lundbæk og dels hos sin ugifte niece, Ottillia Juel-Rysensteen i Nibe, hvor hun døde.

Mere om Ottilia Christine Bekker, Lensbaronesse Juel-Rysensteens familie

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=75110

Kilder

Dansk Adels Årbog
Lundbæk – fra herregård til landbrugsskole
Meddelser om Slægten Secher (Siker) samlede af dr. jur. V.A. Secher, 2. udgave
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%A6rbyg%C3%A5rd_%28Kasted_Sogn%29
www.geni.com/people/Talia-Secher-Hansen/6000000017103799785?through=6000000017104637435
www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=143869851-5-1595&action=showRecord
www.geni.com/people/Louise-Birgitte-Christiane-Juel-Rysensteen/6000000017104155022?through=6000000017103678543
http://skeel.info/getperson.php?personID=I21663&tree=ks
http://da.wikipedia.org/wiki/Friderich_Adolph_Schleppegrell
Supplement til Stamtavle over Familien Gøtzsche, 1967 af Henrik Gøtzsche og Carl Viggo Gøtzsche.
Færch-Slægterne i Danmark af Ole Færch.
https://da.wikipedia.org/wiki/Johannes_G%C3%B8tzsche
http://kilder.rundetaarn.dk/biografisketavler/praestetavle.htm

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s