Intet var for stort og intet for småt

engelsk-kjole
Engelsk kjole. Typisk for en velhavende borgerfrue i 1700-tallet

Adrian Bekkers første kone var Lykke Borring, som var datter af en velhavende købmandsfamilie og efterlod sig et omfattende bo, som blev registreret ned i den sidste detalje – inklusiv alt hendes tøj

Lykke Kirstine Sørensdatter Borring blev gift med Adrian Tønnesen Bekker i 1747. Hun stammede gennem sin mor fra det såkaldte fynske rådsaristokrati – købmand- og håndværkerslægter, der sad på rådmands- og borgmesterposterne først og fremmest i Odense men også andre steder i Odense. Slægterne kan føres tilbage til 1500-tallet, og måske længere tilbage. Hendes far stammede fra en slægt af velhavende selvejerbønder i Vester Bording.

Hendes tilkomne mand havde fået lov til at blive gift i sit eget hus, hvilket kun var muligt for overklasse:

Cancellie Raad Adrian Tönnesen Backers bevilling at vies hiemme i Huuset af uvedkommende Præst.F 5tus
J.L.Holstein

I kirkebogen for Sct Knuds Kirkesogn kan man se følgende:

D = 31 Januarii bleve i Sr Borrings huus efter Hans Kongl: Majt allernaadinste brev og bevilling copulerede velædle og vel=biurdige hr Cancelie-raad og Regimentskvartermester Adrian Becker og wel-axle og Gud-elskende jomfrue Borring.

Da Adrian først fik fast embede efter hendes død, boede familien det meste af tiden i sin fars hus i Vestergade i Odense. Det kneb for hendes mand at forsørge hende standsmæssigt.

Af deres ni børn overlevede de fire den tidligste barndom: Catharine Bekker, gift West (1750 – 1828), Karen Friis Bekker gift von Techt (1752 – 1830), min 4x tipoldefar, Søren Borring Bekker (1756-1811) og Carolina Bekker (1757 – 1819), som var ugift og boede hos Karen og Søren.

Død og skifte

Hun døde 24. februar. 1761 i Svendborg, hvor hun og ægtefællen lige var flyttet til. Årsagen var sandsynligvis barselsfeber. Hun blev begravet i Sankt Nicolai i Svendborg.

Huset blev forseglet, og der blev foretaget et meget omfattende skifte:

Claus Bagger udi Stervboen efter veldædig og velbyrdige Canceilie Raad Adrian Bechers ved døden afg: Frue Lyche Christine Borring, som boede her udi Svendborg og ved døden afgik dend 24 g. Febr. sidstl., for at Reciestare og Vurdere sammesteds, til paafölgende skifte og deling Imellem Enkemanden velbemelte Hr Cancellie Read Becher paa dend Eene og hens med dend sl: frue avlede og endnu levende Børn, Navnlig: Kirsten Catharine 11 Aar, gl., Karen Friis 10 Aar, Sören Borring 5 Aar og dend efter Caroline 2 Aar, alle paa dend anden Side, Paa hvis Vegne var til stede efter Skifte Forvalterens Annordning Seigr. Hans Rasmussen her af byen til Syns Verge efterdi Ingen af dend sl: Frues Slegtninge befandtes at være til Stæde eller her i byen boende. Hvor da sterveboens Effecter og Formue efter-set, og angivet søgt af Vurderingsmændene vurderede saaledes som følger:

I Dend Øverste Stue 
2 Spegle med forgylt Ramme, 2 blac malede Consoltborde, 6 forgylte Bagstole og, Dito Lehn Stoole, 1 Cron Lehn Stool, 1 Cadriliebord, 1 Toe Stager Iern Kackelovn med behør, 1 Indlagt bretspill, 1 Ramme til Skielderier med gran malet Lærred bestrøchen, 5 Par Nye stribed Netteldugs Gardiner med Capper, 5 Par Cartuns Dito med kappe, 

I Dalig Stuen, 
1 mahled oval Slæbord, 6 Ryslæder Egstoele med åben Smack, 1 Dito Lehn Stool, 2 voxdugs thee borde, 1 Porselins Theebord beskadiget, 1 Dito af og mahlee, 1 iern Kackelovn med tromle og tud, 1 Ege Skriver Chaetol, 1 Spegl med skuer under, 1 Sort flaske foer, 1 Spegl med Bruun Ramme, 3 Par stribed Nettelduds gardiner med Kappa,

I Mellem Stuen
1 Danipe og 6 Stoele med Laged betrocken, 1 Glas Skab paa en foed, 1 Indlagt bord med 2de guridoner, 1 Indlagt dragkiste med trappe. 1 Speigl med Brun forgyldt Ramme, 6 Glas Lampetter, 2 par Nætteldugsgardiner med Kappe, 1 par grønne Gardiner med Kappe 

I Det Øverste Cammer 
1 Anstrøgen dragkiste. 1 Brun Indlagt ditg, 1 Dito indlagt bord, 1 Spegl med Brun Ramme, 1 Dito med Crone, 1 Rosladers Lenin Stoel, 2 par Cartuns Gardiner med kappe

I Kiøchenet
1 Ratter benk, 1 Hakke brat, 1 Tin Rack, 1 Byge Same, 1 Sebe belie, 1 Dito, 1 Vandfad, 3 Smaae truge, 1 Store Dito, 1 For bard, 1 bench, 1 vaskerbench, 1 Mindre tin Række, 2 altander, 1 Spand og 1 Strippe, 1 Fierding og 2 halvottinger, 1 tin buck, 1 Standtønde, 2 Smaa Skamler.

I Folche Stuen
1 Eege Sengested med himmel, 1 Nat Skrin

Paa Salen 
1 Stoert Spegl med forgylt ramme, 1 Iernbeslagen Grøh malet Ege Kiste, 2 Taboretter, 1 Grøn maled Sengested med Carnis (corniche) med gardiner og Tappe of Rødtaerned Lined, 4 Taboretter med flamsk betracked, 2 Stand singe Nest ved salon, 1 lidet fyrbord, 1 iern kackelovn med tuud og tromle. 1 Flue skate, 3 halv ottinger, 1 Kroe Skippe, 1 Red Klædes foedsach med foer vevet, 20 20 Stk Papiers Skielderier, 1 Lagvendt thinbret, 14 stk tern Cardin Stanger, 4 Smaa Kurve, 1 melding og 1 traecasse, 1 par Hagler, 1 keel Es ?, 1 Slauhoxe, 2 iern Riste til Kakelovn, 1 parasol, 1 kidert, 1 Ugle og adskillige burster, 1 vox sakse iern, 1 varbirks kande med Sølvbeslag, 1 Liden dragkiste med løse skuffer, 1 Par Vægtskaaler med loder, 1 Ducat vægt, ten deel Iern Skramlerier, 2 sæke, Én del klædes snorer, 11 fade vaag 3 lispund 3 pund. 4 asietter 12 pund, 6 Dusin Tallerkener veyed ungefærd 4 lispund 5 pund, 2 teriner, 4 par lysestager, 3 tin Skeer, 1 tin Skaal med Log, 1 thee poste og 1 Meikekande, 1 mat Potte Kaaber, Bryger kiedel 2 lispund 11 pund, 1 aflang Borste kiedel 11 pund, 1 Rund Dito 4 3/4 pund. 1 Mindre Dito, 1 stoer thee kiedel Gryde med Log, 1 mindre dito, 1 dito, 1 tartepande med Log, 1 fortined Suppegryde med Log, 1 stoert Fyrfad paa foed, 2 dito, 2 dito, 1 æbleskivepande, Caceroller, 2 Nye Tarteformer, 7 smae
Dito, 7 smaa Dito (?), 1 Sagt/Tagt ? 

Messing og Malm
1 Bekken, Morterer, 2 Stryg iern og bolte. 1 Caffa Halle, 1 Dorslag, 1 Riveiern, 4 Mesing Lysestager, 1 Mesing kiedel 

Bliktøy
1 vend Dykkekande, 1 Lygte, 1 Thee Skrin, 2 pottemaal, 1 tragte, 1 Vindhaber, 1 fiskeskee, 1 Daksel, 2 ost¬former, 1 thee kiedel

Jernfang
4 ierngryder, 2 Stegepander, 1 brad Spid med Panda, 1 iernpande, 1 Rist, 1 Vaffeljern, 1 caffe brænder, 1 Bismer til 4 lispund, 1 brandbuck, 7 Lyse Saxe, 1 trefoed, 1 Øxe, 4 Ildklemmer og 4 skuffer, 2 spæknaale, 2 iern kroge, 2 Køckeknive, 1 Ildgryde, 1 lidet fyrdfad 

Senge Klader 
1 blaastribet linnet underdyne, 1 Dito, 2 Hovedduner Dito, 2 Dito hoved Puder olmerdugs, 1 Kram olmerdugs overdyne, 1 blaastribet underdyne, 4 Dito, 1 blaatar, ned Linned overdyne, 2, blaastribed linned hoved Puder, 1 Dito hoved Dyner, 2 Dito hoved Puder, 2 Smaa Dito hoved Puder, 2 blaastribed gl. hoveddyner, 1 gl. blaastr. hovedpude, 1 ulden blaastr. overdyne, 1 qraastr. hoveddyne 1 brun stribed overdyne, ulden, 1 Graaatr. linned underdyne, 1 Rødstr. linned hoveddyne, 1 blaastr. Linned Dito, 1 blaastr. Ulden overdyne, 1 Rødstribed Lined underdyne, 1 Dito, 1 brunstribed hoveddyne, 2 blaastr, hoveddyner lined, 2 Rødstr, uldne hoveddyner, 1 ulde Rødstr. overdyne, 2 blaastr. linned hoveddyner, 1 blaastr. lined hovedpude.

Linned
1 fin damaskas dug, 2 breder 5 al og 11 stk dito servetter, 4 fine dreyelsduge, 54 stk Dito servetter som til dels var utvettet, 4 Dito thee servetter, 6 stk grovere bygkorns dreyels duge, 8 Dito, 60 stk Dito vetter, 5 Folke Duge, 1 par Kramlarets laden og 1 par Dito Pudevor, 6 par hørlarets Lagen og 6 par pudes vor, 16 par blaarg.lagen, 3 par Gardiner og Kapper, stribed Natteldugs, 1 lispund 8 pund spunden og u-vunded hørgarn, 1 lispund 10 pund vunden og uvunden blaargarn, 2 lispund hør.

Skielderier 
80 stk Stoere og Smaa Skielderier af adskillige Sorter, dels mahlede paa læret og deels maled paa træd og kaaber.

Glas.
1 Sukkerbøsse, 1 Sinusbøsse, 1 olie Caraff., 6 Lyse former, 1 Par lyse stager, 1 Ølkande, 2 vand caraffer, 7 Engelske Viin Glas, 3 andre Dito, 6 smaa ølglas, 3 saltkar og 2 Smelt-Skaale, Porselin I det forhen Registrerede Skab. 4 par franske og Chinesische thee Kopper af adskillige Couleuder, 5 Røde gl.dagss thee Potter og 1 Dito Caffekande, 4 smaa forgylte Blomster Potter, 6 blaae og hvid Chocolade kopper, 24 Stk Ducker og begere, 5 smaa Bojaner, 5 Store Dito og begere, 1 Lidet Kruus med Sølv Lag, 1 Gran vox opsats til eet Skab med 12 vox Duker

Nock befandtes 
12 stk Thee Potter af Engelsk Steen Tøy, 12 Dito Melke Kander, 4 Spøel Comer, 2 Caffekander, 4 Sukker Skaaler, 10 par Chinesisch Caffekopper, 1 Dusin thee¬kopper, 5 Chinesische fade. 4 Dosin Dito talerkener, 3 Sauce Skaale, 1 Smørkande, 4 Smaa talerkener, 4 hollandske Steenfade, 1 Polleret kaaber Maschine. 1 Dito thee kiedel med lampe under, 1 Caffekande med fad, 1 Sukkerladekande med fad, 2 Thee Potter med fade, 2 Suker Dowser med Laag, 1 fyrfad alt af Dito Polleret Kaaber

Videre fandtes 
6 grynbotter med Låg, 1 Iernbeslagen Skrin, 1 Lyse Skrin, 1 flue Skab, 3 Stoere pagves kister, 2 Klæde Rakker, 1 Chaise i behørig Stand,

Bøger
Angav Hr Cancellie Read Becher at der befandtes i Stervboen 60 Volumina bestaaende af 24 overter og 36 octaves som Nermere kunde blive Specificerede om fornøden glares, og imidiertid kunde ikke anses hoyere i Taxation end 20 R., fremdelis tilkiendegav hand, at der befandtes følgende Guld og Sølv, som var behæftet med gield og overlevered som Haand Pendt far 300 Rigdaler til Cammer Herre Juell paa Teasinge. Hvorom Enkemanden foreviiste for denne sin de bemelte Herres Missive af Data Marti 1761 til devils om forestaaende angivelses Rigtighed og at samme Pantsatte Sager imod betaling kand vorde Extraherede. Hvilket bestaar i følgende:
1 Guld Uhr, 1 Guld Douse, 1 Guldhals Tour og Armbaand, 1 Guld Braselet, 8 stk Guld Ringe Samt 2 Sølv Lysestager, 4 Sølvskeer, 2 Burster, Een kitche, Eet Skilpadeskrin og Speidl til 1 Natbord, Item Een Stoer og 2 Mindre Sølt Skeder, Een Sukkerbøsse, 1 Peber Douse, 1 Snustobak og 2 Pulver Douser alt af Sølv; videre fandtes i Stervboen til Registering: 1 Sukker Klemme og 5 stk. Sølvtheeskeer, 5 sølv spiiseskeer, 1 Grøn Taftes omhæng og Tappe samt Capper til Een Seng.

Hvor nest Hr Crancellie Read Becher angav at have henlagt i Forvaring dend Sl Frues gangklæder og linnet for at conservers sine børn saa, velsom og Eet røt Demaskes cmhæng til Een Seng med betræk af samme tøy til Een Canope og 6 stoele. 

Klæderne bestaar i folgehde:
1 Heel Brocheret Kledning med hvid bund, 1 Dito Broderet Adriene, 1 Dito Brocheret med Guldbaand, 1 Grøn Mohrskibl, 1 Rød Mohrs Dito, 1 Sort gradetuurs klædning, en gul Damaskes Adriene, 1 gul Dito kiol, 1 Stribed aftes Dito, 1 Flamed taftes Adriene, 1 Silks Broderet Klochd, 1 Fløyely Peltz, 1 Dito Kaabe, l Dito Hat med hvid federe (fjer), 1 grøn Iagt Kladning, Samt 5 Sirtses og andre daglige kioler, Een deel Kniplings og Florstøy, Een deel hat(te) og andet Smaa tøy, 1 Dusin Serke, Nogle forkleder og andet Smaa lined, 2 fiiskebeens Skiorter og 2 Snøreliv. Som hand og fremdeles anmelte til Registering Nogle faae effecter som endnu befandtes i Odense i Forvaring hoes Chirurgus Mons. Tillike, bestaaende af efterskrevne. Som Hr Chancellie Bechers Mening var af følgende Verdie, Nemlig: 1 langt Skriver bord med Stoler. 6 Dito betrochen med Ryslader, 1 passitive med blyvegt, 10 skielderier pas lare og tree, 1 klederek, 1 sengeskab, 28 kaaberstycher, 2 bordfløye, 1 rosladers landestoel, 3 voxdugs theebord, 1 malkebytter, 2 spinderoche, 1 fiolinfoderal, norsk came med seletøy, 1 sak med adske(1 igt), 4 taboratter med silkesyed betæk, 1 garminde, 1 iernfyrfad pee feed, 1 sort aanstoel, 1 udhugget stenskive til bard, 1 grøn himmel cangested, 3 treskamler, 1 indlagt Skrive Chatol.

Videre vidste Hr Cancellie Read Becher iche for narværende tiid at angive boen til Indtagt undtaeen hans Gaard, beliggende i Odense paa Graabrødre Kirkegaard, som fandt ham for vanskelig at taxere pea denne tiid, men seminar er nylig vurderet i Brandt Cassen for 2800 Rdr, og de der hæftede paa gaarden 1390 Rdr, Saa formente hand at om dend skulde Selges for sin Rette Verdi, kunde Stervboed Vændte sig Eet ansslig Overskud deraf. Hvad udgield som hefter paa boen angaar, da var det ham icke Muelig, at kunde an-give same paa Narvarende tiid førend vedkommende Indfandt sig med deres fordringer i Stervboet, at hand der over kunde Erklere sig; mens Hr Byefoged Tench som var nerverende anmeldte, at hand hafde Raadet Hr Cancellie Raaden til at befride Een deel of hans udgifter ved hans Sl: Frues begravelsesbekostninger, som Hr Cancellie Raaden tilstoed dend Summa 74 R.

Og som da for denne sinde -ikke videre’ kunde ved Dette skift forrettes, Saa blev denne forretning til skiftets videre fremme, udsat indtil videre, og midlertidig bliver af Skifteforvalter procllama udstæd til saavel Debitorerne som Kreditorernes Indkaldelse. og Hvor udi tiiden til dette Skiftes forretagelse igien vorder fastsat og berammed, alt efter Hr cancellie Raadens begierind.

Actum ut Supra
H: A Tench Adr: Bekker P. Bech
(L.S.) (LS.) (L.S.)
paa de umyndiges vegne: Hans Rasmussen (L.S.)
C. Smekel C. Bagger

Kilde: Adrian Bekkers Levnesbeskrivelse, A. Röhling.

saerk-og-pocher
Særk og pocher

Mormors mormors farfars mor

Lykke Kirstine Borring var min 5x tipoldemor: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41430

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s