Selvejere og stokkemænd

Karen Clausdatter, hendes tre mænd og hendes efterkommere. (Klik for at forstørre)
Karen Clausdatter, hendes tre mænd og hendes efterkommere.

Karen Clausdatter (1711-88) var det første af Claus Knudsen Kimers børn med tre koner, der overlevede fødslen eller den spæde barndom. Hendes mor var Margrethe Ibsdatter.

Karen var første gang gift med Morten Andersen Drost (d. 1740) fra Strammelse. Hendes næste mand var Per Lauritsen Schytte Degn, som var søn af mine aner Laurits Pedersen Schytte Degn og Marie Fich. De fik 4 børn sammen og mange efterkommere.

Efter hans død blev hun 1752 gift med ungkarl Jacob Rasmussen, og de fik samme år et sæt tvillinger, hvor sønnen døde. To år efter fik de den yngste datter, Anna Jacobsdatter, der senere blev gift med Lars Nielsen Frandsen

Karens fjerde og sidste mand var Rasmus Nielsen Frandsen Degn (1730-85). Da han døde 1785, overtog hendes svigersøn, Hans Hansen Stær, fæstet på gården. Han var gift med den yngste datter af hendes andet ægteskab, der også hed Anna (f. 1749).

Skrifte for ukyskhed

Landet Kirke
Landet Kirke

Jacob Degn var søn af Rasmus Christensen Smed (1686-1729) og Anna Josephsdatter (1692-1763) fra Strammelse i Landet Sogn.

Rasmus var søn af Christen Mortensen Smed (1631-1711), der først var gift med Helle Lauritsdatter (død 1656). Året efter stod han skrifte i kirken for ukyskhed.

Han blev gift anden gang i 1658 med Maren Nielsdatter (1612-84), som han fik 2 sønner med, Morten i 1657 og Niels, der døde som spæd i 1660.

Samme år som Maren døde, blev han gift med Johanne Rasmusdatter, der var født i januar 1665 som uægte datter af Rasmus Lauritzen og Kirsten Vefver. De stod begge offentligt skrifte i kirken for ukyskhed den 11. juli 1665. Har ikke fundet flere informationer om dem.

Stokkemand, kaldsmand og vurderingsmand på Tåsinge Birk

Gesinge_By
Gesinge By (Matrikelkort 1811, Godatastyrelsen)

Rasmus Christensen Smed (1686-1729) var gift med Anna Josephsdatter (1692-1763). Hendes far, Joseph Clausen, havde i 1676 fået en datter med Karen Pedersdatter Stær. I kirkebogen står: “…Claus Josephsens søn, hvor hun tjente, da hun blev besovet…”. Hun var datter af Peder Stær i Troense. Joseph blev absolveret på Ryttergård.

Datteren Maren Josephsdatter fik 1715 datteren Anne med Hans Hansen Landsoldat, og blev 1625 gift med Rasmus Kimer.

Joseph Clausen (1654-1729) var selvejergårdmand og lægdsmand i Gesinge, og blev 1685 gift med Margrethe Erichsdatter. De fik 5 børn.

Ligesom sin far før ham optræder han meget ofte i Tingbøgerne for Tåsinge Birk.

Første gang var i 1675, hvor han var tingstævner for sin far, der på samtlige bymænds vegne havde indkaldt 3 Søby-gårdmænd for skade forvoldt af deres hunde.

Året efter var han første gang stokkemand – det vil sige en af de otte lægmænd, der sammen med foged og skriver sad på stokkene som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik på tinget. Det var en rolle han fortsatte med flere gange om året til nogle år før sin død – samtidig med, at han regelmæssigt selv blev indstævnet for tinget.

1686 og 1687 var han indstævnet for sin formand på gårdens restance for 1684: 4 rdl., 4 mark 1 s. og 1 gås, ½ lam, 1 gås, 5 æg. Foruden den part udi Mads Jensens ødegård bliver resterende som følger i hvert af de tre år: 4 rdl, 4 mark og 7 skilling.

1687 er han desuden udmeldt som uvildig ejendomsbonde til at syne og taksere en selvejergård – vurderingen blev fremlagt i retten 10. november.

Valdemarslot
Valdemarslot

Første gang Joseph Clausen nævnes som kaldsmand var i 1687, og senere samme år var han udmeldt til syn af Valdemarslot med tilhørende kirker, skove og bøndergods – skrifteligt syn afleveret den 18. juli.

1690 indstævner svendborgenserne P. Tygesen og Jacob Samsing for ubetalt gæld til dem.

Året efter får han endeligt skøde på faderens ejendomsgård efter opgørelse med søskende.

1694 oplyser et vidne i en voldssag: ” at han som i søndags næst afvigte var 8 dage om søndag aften forsamlet udi Josep Clausens hus i Gesinge og betale midsommers gilde, da som de sad ved bordet, nogle ord imellem Niels Christensen Ungemand og bemeldte Hans Rasmussen, hvilke han dog ikke hørte, hvad var, men at Niels Christensen tog fyrfadet, som lysestagen stod udi, hvorved lyset sluttes ud gik, han ikke ,hvad der bestiltes, men hørte vel, at lysestagen af Niels Christensen blev tilslagen. Videre var han ikke bevidst, hvorpå han bad sig Gud til hjælp.”

Joseph Clausen førte sag for Dorte Nielsdatter i 1708 med det formål, at det uægte barn, som hun har med Jørgen Navnesen, ægtes af ham.

1712 var han en af 4 ærlige dannemænd, som vidner om, hvad de har set og hørt på sognestævnet på Bjerreby Kirkegård søndagen den 17. april efter prædiken.

Tåsinge med Valdemarslot
Tåsinge med Valdemarslot

1715 foretages der skriftlig syn af Tåsinge land. Han noteres for hartkorn 5 tdr. 2 fj. 2 al, stuelænge 9 fag ved magt, nørre længe 21 fag er gl., behøver 60 alen fod, har 7 bester 5 køer 2 kalve 8 får 4 svin, at tærske endnu: 2½ trave rug, 4 tr. byg, 1ft tr. havre, 2 læs ærter.

Sidste gang han var stokkemand var 1724.

Selvejergårdmand i Gesinge

Joseph Clausens far, Claus Josephsen (1622-1703), var også selvejergårdmand i Gesinge og vurderingsmand ved

Tingsted sidst i 1500-tallet
Tingsted sidst i 1500-tallet

flere skifter på Tåsinge. Han havde mellem 9 og 12 børn med sin kone, Bold Knudsdatter (1618-1707). De 3 sidste er nævnt i skiftet efter hans død, hvor det også nævnes at flere af de overlevende børn bor forskellige steder på Fyn.

Ligesom sin søn er han nævnt flere gange i Tingbøgerne over Tåsinge Birk.

1658 står der, at Claus Josepsen har fra den 23. august 1657 indkvarteringen kom på Tåsinge og til den 12. august givet fuldmægtigen Valdemarsslot 1 mark,1 skp korn, 1 dreng 8 sk.

1660 blev han flere gange indkaldt tingmøde, som en af ”de otte mænd”.

Året efter indstævnede rådmand Poul Christensen i Svendborg ham ”imod dom og beskyldning.” Og Rasmussen, borger i Svendborg, “har stævnet ham imod dom for 3 mark 14 s.”

Senere nævnes han for en restance for rug og byg, som udlånt i 1659, for l skp rug l mark og l skp byg l mark, ialt 4 mark. Af lånekorn fik han i 1661 4 skp byg og 4 skp havre.

Senere i 1668 indstævnede Mads Lucasen, Søren Villornsen, Jørgen Rasmussen og til tolder Pedersen alle fra Svendborg ham for ubetalt gæld.

Året efter blev han indstævnet for manglende betaling af tiende:

”30. januar med 14 dages varsel har sognepræst Anders Rasmussen Bolter i Vorre (Bjerreby sogn) bl.a. stævnet Claus Josepsen for sin gæld ”Tiende til præsten er : for ærter 2 fjdk. og 1657, for et føl 1661, æg 1661, for 1661 1½ fjdk.”

Jordebøger som kilde

Et skæppemål. En tønde svarer til 139,121 l. og en skæppe er en ottendedel tønde (17,39 l.).
Et skæppemål. En tønde svarer til 139,121 l. og en skæppe er en ottendedel tønde (17,39 l.).

Margrethe Eriksdatters forældre var Erik Persen (d. 1681) og Johanna Hansdatter (1642-1716). Hendes mor blev 1682 gift med Niels Nielsen (1654-1708) og fik to døtre med ham i 1683 og 1687. Moren var altså 45 ved det sidste barns fødsel,

Erik Persens far, Peder Madsen (d. 1640), findes ikke i kirkebogen, men ved at følge “Bjerreby sogns gårde 1610-1660” fremgår det, at han nævnes i skattemandtal i Søby fra 1610 frem til 1640, hvor han nævnes som “fradød” og sønnen Erik har overtaget gården.

I 1630-31 jordbog noteres han for landgilde 1 pund byg, 1 skriverskp, 5 skp foerhavre, 10 skp ydehavre 30 s. 2 alb, 1 lam, 2 gæs 10 mg, 1 mark garn

1630-31 nævnes han i oldenregnskab med 20 svin pa olden i Horseskov.

Mormors farfars farfars mormor

Karen Clausdatter er min 5 gange tipoldemor

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=61300

Kilder

A. Lolks transkribering af Tåsinge Tingbøger, 1. Bog
A. Lolks “Bjerreby sogns gårde 1610-1660”
A. Lolks arbejder med Tåsinge Sognes Kirkebøger”12

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s