”Moderens Gang Klæder til lige deeling”

Efter Kirstine Andersdatters død blev der holdt skifte i hjemmet i Vindeby på Tåsinge. Hendes formue og ejendele blev fordelt mellem de 5 overlevende børn. Drengene fik kontanter, og pigerne arvede hendes tøj.

Rasmus Frantzens første Kone, Kirstine Andersdatter døde i 1781 ved fødslen af sit 9 barn, der var

Kirstine Andersdatter og Rasmus Frantzens hjem i Vindeby
Kirstine Andersdatter og Rasmus Frantzens hjem i Vindeby

dødfødt. Hun var 41 år.

Hendes baggrund kendes ikke, da kirkebøgerne mangler i Bregninge Sogn for perioden 1733 til 1777, men det skifte, der blev holdt nogle uger efter nævner hendes bror: Christian Mogensen i Troense. Han må være hendes mors søn i et andet ægteskab.

I skiftet opregnes de 5 overlevende og umyndige børn på mellem 12 og omkring 1 år. De 3 sønner fik hver 33 rigsdaler, 2 mark samt 6 bistader.

De 2 døtre arvede ingen penge, men i stedet delte de moderens tøj og forskelligt inventar.

Skifteforretningen

Anno 1781 den 16. septembr. Indfandt sig i Windebye hos huusmand Rasmus Frantzen, Fuldmægtigen fra Thorsinge Slot, Jørgen Hansen, for paa sit Høye Hærskabs Veigne i medtagne 2de Mænds overværelse navnl. Michel Rasmusen og Hans Hansen begge heraf Windebye at forretage Registering og Wurdering efter bemeldte Rasmus Frantzens ved døden afgangne Hustrue Kierstine Andersdatter, til nærmeere paafølgende lovlig Skift og deeling imellem Enkemanden paa den eene Siide og de med Hans afdøde Sl. Kones i ægdeskab sammen auglede 5 Børn

Neml.: 1 Søn, Frantz 12 aar, 1 dito Anders 6 aar, 1 dito Hans Rasmussen 5 aar, 1 datter Johanne og 1 dito anne Sofie, hvilke alle er smaa og umyndige.

Paa disse umyndiges Veigne var nærværende deres Moder Broder Christian Mogense(n) i Troense og foruden Faderen Rasmus Frantzen selv, og blev da forretaget saaleedes som følger:

Boens hele formue blev af de tilstædeværende tilligemed vurderingsmændene tilstaaet og udreignet i Penge og beløb og da samme saameget at naaer udgiften med hushold og videre blev afdraget blevet? overskud af ind-tægt til arv og deeling imellen Enkemanden og Børnene paa 200 Rixdaller, [efterfølgende overstreget]hvorpa Enkemanden fremstod og var begierende at Børnene foruden den halve deel heraf 100 Rd maate derforuden med ydermeere blive til […] herpaa, hvad som dennem foruden havde tiltænkt at vilde hvilket og blev tilstaaet og er saaleedes af Indhold, at Sønnen Frantz foruden sin andel 33 Rixdaller 2 mk (mark) skulde tilligemed de andre 2 Brødre nyde tillige deeling 3 Bistader eller halvparten af 6 siden de alle staar til hallings.

Sønnen Anders i alle maader lige som den første neml: Penge 33 Rixdl 2 mk og lige part af 6 Bistader, som staar til hallings

Sønnen Hans Rasmusen i allemaader ligesom de 2 første.

Hvad Pigebørnene angaaer, da som de intet af disse 100 Rixdaller skulde have, skulde de derimod
nyde saaleedes:

Først Moderens Gang Klæder til lige deeling dernæst navnlig 1 Johanne 2 Dyner blaastribet linnede stk til 6 Rixdlr, –12 Rd
1 Rød og grønstribet ulden overdyne —-6 (rd)
1 Hoved dyne blaastribet samt 2 Hoved Puder — 6(rd)
3 stk hørgarns nye lagener, 5 stk nye blaargarns lagener

skifte2
Oplistningen af gangklæder og husgeråd i skiftet efter Kirsten Andersdatter.

Ligeledes nyder den mindste Dat(t)er 3 stk Dyner eller og i Werdie for hver 6 Rixdaller 1 Hoved Dyne og 2 Hoved Puder eller i Werdie 6 Rixdl. samt  3 stk nye Hørgarns og 5 stk nye blaargarns Lagen, De ommelte, den Sl. Kones gang gang Klæder nyder de til lige deeling som meldt og er derudi bestaaende:

4 nye blaagarns Særke
5 halv slidte dito
1 Byg Korns? Dræjels Dug
1 finere Dræjelsdug, 2 ½ all lang
2 […] Pudevaar med knipliger for
4 […] Blaargarns duge tøj
2 Kramlæres Hylle Klæder (kram = købestof)
2 hørgarns dito
2 smaa Børne Skjorter
4 børne znor
3 blaagarns […]
2 nye Røde Bajs Klokker
1 pr [par] nye kramlærrits Pudevor med knipliger for
1 pr. Hørgarnspudevaar
1 Kramlærrits Opling?
1 hørgarns dito
4 hørg. tørklæder
1 S[…] grøn nye Starses Skiørt
1 Rødt Starses ditto (Sars = groft uldstof)
1 sort ulden Damaskes dito
1 Rød prikket Dansiger? dito
1 Blaat hvergarns ditto
1 lyst Rødt og grønt dito
1 Blaat Rød hvergarns dito
1 Blaat og Rødt Vadmels Skiørt
2 Sarses nye trøyer
1 mørk Sarses Bul med nye røde ærmer
1 lyst Sarses dito med grønne dito
1 Rød Sarses Bul
1 […] grøn Sarses Bul (bul = brystklæde)
1 nye grøn trøye med bundne ærmer
1 nye blaae noppe? trøyer
1 sort dito af klæder
1 grøn nat Trøye
1 blaa noppe? Bays Bul
1 Sort flornels trøje
1 […]  gammel grøn trøje
2 blaae forklæder
1 blaastribet hverg. dito
1 par skind handsker, 1 pr dito 2 lærs?
1 gylden stk? hue
1 sort silke damaskes dito
1 brun silke dito 1 nye] catuns dito
1 hørgs tørkl:
8 Kramlærrits […]
4 hørgarns […]
5 kniplingers dito
2 par kramlærredes halværmer
1 Rødt silke tørklæde, 1 brundt blomme dito
1 Catuns Tørklæde, 4 servietter
2 kramlerrets Hoved klæder
1 Skiørt?, Tørklæde
1 Kramlærrets Tørklæde med knipling om,
2 blaatærnede forklæder
[…].pling til 2 Pudevar
2 hvide hvergarns Forklæde
1 Sarses Bul med grønne ærmer
[…]  til 1 Bul og grønne ærmer
1 […]  hviid traad, 2 haand […]
1 Sort gl Valmons Ski[…]

der foruden hver af Pigerne 1 malm Gryde som befindes her i Boen, samt hver sin kiste eller i mangel deraf …. til 5 Rixdaler

(to indskudte linjer kan ikke læses)

[…]  øvrigt anlovede Enkemanden at afclarere alt gæld som paa Stervboen maate hæfte, og i alle maader at holde skifte Retten anger og skadesløs for alt tiltale som dette skifte slutning kunde foraarsage, altsaa blev hermed sluttet og tilendebragt.

Skifteboet Datum ut supra Hansen

Enkemanden
Rasmus R.F.S. Frandsen
Paa Børnenes Veigne
Christian C.M.S. Mogensen
Som overværende ved denne Forretning
Mikkel M.R.S. Rasmussen HHS

Kilder

https://www4.sa.dk/ao/billedviser?epid=17175162#191249,32055119
http://www.folkedragten-til-hverdag-og-fest.dk/dragter.htm

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s