Tilnavnet Lund knyttet til samme gård i Knudsbølle i mere end 500 år

Tilnavnet Lund kendes på Matrikel 5 i Knudsbølle på Tåsinge fra 1537 til 1957. Navnet er dog ikke gået direkte i arv fra far til søn gennem de mere end 500 år. Traditionen for at tilnavne fulgte med gården, var meget stærk på Tåsinge, og derfor kunne en enke, der giftede sig igen føre sin afdøde ægtemands tilnavn videre til den næste mand. Og så fremdeles.

Christina Maren Sofie Andersen – kendt som Ina Madsen fra huset på Troensevej i Vindeby giftede sig med Carl Christian Madsen, hvis far, Christen Madsen Pedersen, var fra Langeland og mor, Marie Hansdatter Lund (1805-1871), stammede fra en gammel slægt af gårdmænd i Knudsbølle med tilnavnet Lund.

 

Bertel Lundt er den første, der er nævnt i kilderne. I 1537 optræder han i hovedgården Kærstrup Jordebog. Den næste, der kendes på gården, er Bo Mortensen Lund, som er nævnt i Matriklen over Tåsinge for 3 pund byg, 20 skæppe havre, 1 rdl, 1 fonød. Og skriveren har noteret, at Bo Lund: “beretter at kan s 4 tønder blandkorn og havre, 16 les hør, 2 skb bouget” (Boghvede).

Hans enke, Kirsten, giftede sig i 1664 med Rasmus Nielsen Kimer (1634-1683), hvis baggrund ikke kendes. Han overtog både gården og tilnavnet Lund. Han nævnes som “Tjener til Ellensborrig” (Hovedgården, som området hørte under). Hun døde 8 år senere 72 år gammel.

Hans anden kone, Gertrud, døde 1676, og samme år blev han gift med Sophie Pedersdatter (1650 – 1729), der var datter af Peder Hansen Drost.

knudsboelle-matr5
Knudsbøl, Matrikel 5a

Rasmus Lund og Sophie Pedersdatter Drost er de første på gården, som jeg nedstammer direkte fra. Peder Hansen Drost (1602-53), der var gårdmand i Strammelse i Landet Sogn på Tåsinge. Hans anden kone var Karen Lauritzdatter (1622-97), som i følge Skifteprotokollen for Valdemar Slot, var datter Lauritz Hansen (d. 1657) fra Bjernemark i Bregninge Sogn og Maren Nielsdatter, som den 25. december 1657 blev gift med Marcus Nielsen. Hendes mor er nævnt i skifteprotokollen som Karen uden efternavn ved skiftet i 1653. Hendes anden mand var Anders Olesen.

Ny mand får tilnavnet

Rasmus Lund og Sophie fik en søn og en datter, der døde som børn, samt datteren Gertrud Rasmusdatter, som blev gift med Christen Nielsen Bylov.

Som enke giftede Sophie sig med Simon Lauritzen Lund (1652-1725), som var søn af Lauritz Olen Dommer (d. 1653), hvis baggrund ikke kendes. Ligesom hendes første mand i sin tid, overtog han altså tilnavnet, der hørte til gården. Tre af deres fem børn blev voksne.

Efterkommere af Sophia Pedersdatter
Sophia Pedersdatters efterkommere med to mænd.

Sophie Pedersdatter er både min 7x og 6x tipoldemor. Gennem sin første mand, Rasmus Nielsen Kimer Lund, er hun formor til min mormors far og via sin anden mand – Simon Lauritzen Lund – formor til min mormors mor.

Det blev Sophies yngste søn, Hans Simonsen Lund (1694- 1738), der overtog gården.

Han var gift med Maren eller Sidsel Hansdatter Skindballe (1700-efter 1757) Tvivlen om hendes navn skyldes, at hun blev ifølge kirkebogen blev døbt Sidsel, men i senere kilder kaldes Maren.

Hun fik ingen børn med sin anden mand, Anders Jakobsen Lund.

Efter hans død i 1751 kom gården tilbage til hendes eneste overlevende barn, sønnen Simon Hansen Lund (1728 – 1787), som fik fæstebrev i 1757.

Simon Lund var gift med Anne Marie Henrichsdatter Schytte, og deres eneste barn, Hans Simonsen Lund (1766 – 1854), overtog gården efter faren. Han var desuden sognefoged i Bregninge Sogn.

hans_simonsen_1803 (1)Tæt beslægtet

Hans Lund blev gift med Ane Nielsdatter (1773-1848), hvis mor, Kirsten Pedersdatter, var gift med hans morfar, Henrik Larsen Schytte fra 1759. Det var begges andet ægteskab, og de fik sønnen Peder Henrichsen, som altså både var Hans’ onkel og Anes halvbror.

Næste fæster af gården var Hans Lunds og Anne Marie Henrichsdatters yngste søn, Anders Hansen Lund (1817 – 1871), som blev efterfulgt af Jens Andersen Lund (1843-1922), Anders Jensen Lund (f. 1871) og den sidste ejer fra slægten, Jens Lund (1903-1957), der var ugift.

Ægtefælle fra Langeland

Gamle træsko
Gamle træsko

Anders Lunds ældre søster var Marie Hansdatter Lund (1805-1871), der som nævnt tidligere, var gift med Christen Madsen Pedersen fra Humble på Langeland, der var gårdmand, træskomager og smed i Gl. Nyby. De var min mormors farforældre.

Broreren Hans Hansen Lund var husmand i Hallingskov og først gift med Karen Rasmusdatter Haar fra Knudsbølle, hvis søster Kirsten Haar fik fire uægte med tre forskellige mænd – blandt andet min mormors farmor.

Efter Karen Haars død, giftede Hans Lund sig med Ane Nielsen Hovmand, som var enke efter hans storebror, Henrik Hansen Lund. Samtidig overtog han hendes families gård, Matrikel 12 i Gesinge, som hans bror tidligere havde overtaget efter svigerfaderen.

Hans Hansen Lund fik mange børn, og de fleste af hans efterkommere fik slettet ”Hansen”, da det blev muligt efter navneloven af 1904. Matrikel 5b, som gården hedder i dag findes stadig, selvom stuehuset kun er omkring 100 år gammelt.

Knudsbolle-Luft
Knudsbølle, hvor Lunds gård ligger yderst til venstre. Stuehuset er moderne. (Tryk på billedet for en stor udgave)

Lundgården-Knudsbølle

Gården set tæt på (Det Kgl. Bibliotet)

Men hvor der tidligere var adskillige gårde og huse i den lille landsby Knudsbølle, er det i dag kun et navn på et vejsving, hvor der ligger et par enkelte gård ud over den, der tilhørte Lund-slægten.

Mormors farmors farfars morfars mormor og mormors morfars morfars farfars mor

Sophie Pedersdatter er både min 7x og 6x tipoldemor.www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=63696

Reklamer

9 kommentarer til “Tilnavnet Lund knyttet til samme gård i Knudsbølle i mere end 500 år”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s