Frandsen som slægtsnavn

Der var en meget stærk tradition for tilnavne på Tåsinge. Også mere specielle ”Sen-efternavne” kunne komme til at følge den samme familie – og gård – i generationer. Det galt eksempelvis for navnet Frandsen

Den første, der kendes fra slægten, er Hans Frantzen i Strammelse, som er forfar til både min mormors far og begge

Strammelse_1853
Strammelse by i Landet Sogn

hendes mors forældre.

Det eneste, der vides om ham, er dog, at han var far til Niels Hansen Frandsen (1627-1690), der også var kendt som Niels Frantssøn, og var gårdmand i Strammelse.

Niels Frandsen blev 1663 gift med Maren Pedersdatter (1652-1723), hvis baggrund er ukendt. Efter hans død, blev hun gift med Jacob Hansen (1656-1726), som fik tilnavnet Frandsen. Han kaldes i kirkebogen “Morten Matzens Stifsøn i Strammelse”.

Min mormor, Inger Rasmussen, nedstammede fra to af deres børn: Anne Nielsdatter (1665-1721) og Jørgen Nielsen Frandsen (1677-1745).

Offentligt skrifte

“Den lærde” Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717) var  sognepræst til Landet og Bregninge på Tåsinge, Det var ham Anna Nielsdatter og Jacob Lollik stod skrifte hos for utugt i 1687

Anne Nielsdatter fik sønnen Peder i 1687, inden hun blev gift med hans far, Jacob Pedersen Lollik (1661-1725) i november 1687. Drengen døde som spæd, og de stod begge offentlig skrifte for utugt i Landet Kirke.  De fik yderligere syv børn og mange efterkommere. Blandt børnene var Johanne (1692-1757), hvis fem børn med ægtefællen Niels Nielsen alle døde som spæde.

Jacob Lollik fik ikke nogen børn med sin anden kone, Maren Rasmusdatter, der døde i juni 1725, fem måneder efter hans egen død.

Hans far, Peder Jacobsen Lollik (1640-1719), var først gårdmand i Stjovl i Bjerreby Sogn og senere i Bjerremark i Bregninge Sogn. Navnet på Peder Lolliks kone kendes ikke, men hun levede (1640-1726).

Den første af slægten Lollik forlod antagelig Lolland først 1600-tallet og slog sig ned på Tåsinge. Hans efterkommere kom til at spille en stor rolle på Tåsinge. Navnet blev senere forkortet til Lolk.

Tredobbelt ane

Anne Nielsdatter og Jacob Lollik var aner til begge min oldemor, Marie Christine Madsens, forældre.

Hendes far Christian Madsen, var søn af Marie Hansdatter Lund fra Knudsbølle, der var deres tipoldebarn.

Efterkommere efter Hans Frantzen (Klik for at forstørre)
Efterkommere efter Hans Frantzen (Klik for at forstørre)

Hendes mor, Christina Maren Sofie Andersen, var datter af Poul Andersen, der sandsynligvis var deres tiptipoldebarn.

Min mormors fars aner var Jørgen Nielsen Frandsen (1677-1745) og Kirsten Clausdatter (1685-1745) fra Søby i Bjerreby Sogn, hvor hun var datter af gårdmand i Søby Claus Erichsen (1644-1689) og Johanne Nafnesdatter (1640-1690) af Søby. Johanne blev 1689 gift med Christen Persen af Strammelse

Jørgen Frandsen var gårdmand i Strammelse i Landet Sogn og havde fire børn, hvoraf de tre døde i en ung alder, og det var tilsyneladende kun Claus Jørgensen Frandsen (1720-72), der havde efterkommere.

Gift to gange

Strammelse_Google_Earth_2014
Strammelse set fra luften

Claus Frandsen var først gift med Hans Jørgensen Vefvers enke (Maren Rasmusdatter) og fæstede hans hus i Strammelse 30. september 1728. De fik ingen børn.

Anden gang giftede han sig i 1733 eller 1738 med Maren Andersdatter (1712-1794), og de fik otte børn. Efter hans død, blev hun gift med den 20 år yngre Jens Rasmussen, der som traditionen bød det, overtog tilnavnet Frandsen.

Maren Andersdatter var eneste barn af gårdmand i Strammelse, Anders Simonsen Ungemand (1682-1712) og Bold Rasmusdatter (1664-1738). Hendes første mand, Anders Hansen Skindballe døde 1709 og hun blev gift tredje gang med Anders Ottesen (død 1751). De ses også neden for.

Anders Simonsen var søn af Simon Lauritsen Dommer, som muligvis var i familie med Laurits Olsen Dommer (d. 1653), hvis søn var Simon Lauritzen Lund i Knudsbølle. Anders var først gift med Maren Christophersdatter og efter hendes død i 1699 med Maren Lauritzdatter Tranes

Tilnavnet Ungemand stammede fra Bolds far, Rasmus Hansen Ungemand (1631-1701), der var gårdmand i Strammelse. Han blev 1660 gift med Birthe Olsdatter (d. 1701), hvis baggrund ikke kendes.

”For menniskelig øje død-fød…”

niels_frandsens_kirsten

Niels Jørgensen Frandsen og Maren Andersdatter fik i alt syv børn.

Ved det fjerde barn, datteren Kirstens dåb i 1745, skrev pastor Christen Henriksen Morsing, i kirkebogen: “for menniskelig øje død=fød, i mens da alt noget blev handlet, begyndte det at gispe, hvorpå Jorde=Moderen strax døbte det i nærværelse af Karen Andersdatter, Anna Jørgensdatter, Faderen selv og Mads Gregersens hustru, alle af Strammelse.” Kirsten blev senere gift med Peder Christensen.

En anden datter, Karen (f. 1751), boede ved folketællingen for 1787 hos sin mor og stedfar. Hun betegnes som ugift og havde børnene Anders Hansen (f. ca. 1776) og Maren Hansdatter (f. ca. 1785). Hun blev senere gift med Niels Andersen.

Jørgen Frantzen var boelsmand i Strammelse, indtil han flyttede til Nyby i 1786, hvor han fæstede et nyt hus.

En af deres sønner, Lars Nielsen Frandsen (1749 – 1812), var gift med med Anna Jacobsdatter. Det første af deres ni børn døde efter fødslen, to døde som spæde og et var dødfødt. Et af de tre overlevende børn var Jacob Larsen Frandsen (1780-1866), som var gift med sin slægtning Anne Jørgensdatter (1786 – 1852) fra Vornæs i Landet Sogn.

Strammelse_Matr8+9
Jacob Frandens jorder på Matrikelkortet fra 1811. Han var gårdmand på matrikel 8 og 9. Gården lå på matrikel 9.

Han var boelsmand i Strammelse, Landet Sogn på matriklerne 8 og 9.

Jacob og Anne var begge tipoldebørn af Rasmus Hansen Ungemand (1631-1701) og Birthe Olsdatter (d. 1701) . Se også neden for.

Slægtslinjer mødes

Anne Jørgendatters forældre var Jørgen Jørgensen Killemand og Bodil Svendsdatter, der var datter af Svend Pedersen og Kirsten Rasmusdatter.

Kirsten Rasmusdatters forældre var Rasmus Ramussen Ungemand (1664-1738) og Anne Mortensdatter (f. 1689) i Strammelse.

Rasmus var 1698 blevet gift med Laurits Olsen Dommers datter, Kirsten Lauritzdatter (1647-1709), der var enke Jens Pedersen (ca. 1641-1698). Ved hans begravelse noterede præsten, at han havde gået på krykker (Krycker) i de sidste fem år. En af deres sønner, Peter Jensen var gift med en af de syv søstre fra Strammelse, Karen Ipsdatter.

Rasmus Ungemand (1671-1748) fungerede ved flere lejligheder som stokkemand (en af 8 lægdommere) ved Tåsinge Birketing. Han var søn af Rasmus Hansen Ungemand (1631-1701) og Birthe Olsdatter (d. 1701), der var blevet gift i 1660.


Slægtsforbindelser i skifte efter Rasmus Hansen Ungemand

Skifte den 18. marts 1701 efter Rasmus Hansen Ungemand – boede og døde i Strammelse

Enke: Birte Olufsdatter
Laugværge: Christen Mortensen i Strammelse

Børn: Hans Rasmussen – boende i Vindeby
Rasmus Rasmussen – boende i Strammelse
Morten Rasmussen, 25 år
Bodil Rasmusdatter – gift med Anders Hansen, som nu er fæster af gården
Hans, Rasmus & Morten mødte på egne vegne
Anders Hansen mødte på Bodils vegne

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen Skindballe i
Lundby
Peder Smed i Lundby
Rasmus Stougaard af Stjøvl
Hans Tydsk af Gesinge


Deres datter, Bold Rasmusdatter (1671-1748) var gift tre gange med mænd, der alle hed Anders: Anders Hansen Skindballe, Anders Simonsen og Anders Ottesen. Hendes datter Maren Andersdatter var gift med Niels Jørgensen Frandsen, som nævnt oven for.

 Ét overlevende barn

Strammelse på Tåsinge
Strammelse på Tåsinge

Anne Mortensdatter var datter af Morten Rasmussen Haar og Maren Christensdatter (d. 1692). Med sin anden kone, Johanne Mortensdatter, fik han fem børn; en dødfødt dreng, en søn døde som spæd, en datter og en søn, der begge var ugifte samt endnu en søn, hvis videre liv jeg ikke kender.

Morten Haar var søn af Rasmus Hansen Haar (1627-1682), der blev kaldt Rasmus Haar i Svendstrup, da han den 3. december 1654 blev gift med Dorte Mortensdatter. De fik deres første søn, Morten Rasmussen, den 17. og han døde den 28. samme måned.

Deres ældste datter, Maren Rasmusdatter (1656-1721), var gift med Jens Mickelsen Kuld, som også er en af mine aner.

Maren Christensdatters forældre var Christen Jensen (1630 – 1703) fra Knudsbølle og Karen Rasmusdatter Kop (1643-1714), hvis anden mand var Morten Andersen Drost. Hun omtales som datter af Rasmus Kop, som der ikke er fundet informationer om.

Af Christen Jensen og Karen Kops fem børn overlevede to døtre.

Frandsen forsvinder

Det ældste af Jacob Frandsen og Anne Jørgensdatters fem børn, Rasmus Jacobsen Frandsen (1812-1863),

Vindeby Kro
Vindeby Kro

giftede sig med Kirstine Larsdatter – også kaldet Stine Larsen – og drev Vindeby Kro sammen med hende.

Tilnavnet Frandsen overlevede hos deres eneste fælles barn, Niels Rasmussen Frandsen (1841-1904), men gik ud af brug hos begge hans sønner.

Den ældste, Rasmus Rasmussen, blev kendt med tilnavnet Mose, der stammede fra Stine Larsens første mand. Men han blev også kaldt Kromand.

De yngste, Carl Pelle Rasmussen, fik tilnavnet Pelle fra en barnløs slægtning, der ejede Pellegården i Vindeby.

Flerdobbelt 8 og 7 gange tipoldefar

Hans Frantzen var min mormors farfars farfars farfars far, mormors morfars mormors farmors farfar og mormors mormors farmors mormors morfars farfar.

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=72939

Kilder

Kirkebøger, skifteprotokoller, matrikelkort
A. Mohr Lolks arbejder med Tåsinges Historie
Valdemar Jensen; Søren Lolk – den mærkelige tåsingebonde, Tåsinge Museumslaugs Forlag, 1985.
http://fynhistorie.dk/node/3716

Reklamer

6 kommentarer til “Frandsen som slægtsnavn”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s