En skilsmisse i 1835 og dens konsekvenser

Efter sin skilsmisse ved kongelig resolution i 1835 omtalte præsten Karen Christiansdatter som “fruentimmer”.  Hun blev gift igen men døde ung. Og skilsmissen kan siges, at have hat konsekvenser for hendes efterkommere i flere generationer.

Kirke Stillinge Sogn i Sorø Amt
Kirke Stillinge Sogn i Sorø Amt

Karen Christiansdatter var gravid i fjerde måned, da hun den 21. november 1825 blev gift med Søren Pedersen, der fem år før var blevet anklaget for at have stjålet 1½ tønde havre fra Valbygård Gods.

Deres første søn, Jørgen blev født i 19. marts året efter. I 1827 fulgte Hans og 1831 Maren.

Datteren var 3 år gammel, da Søren fik sin endelige straf og dømt til at være fæstningsslave på livstid.

Karens ægteskab med Søren blev opløst ved kongelig resolution i februar 1835, og hun giftede sig senere på året med Niels Jørgensen, der oprindeligt stammede fra København.

De fik samme år fik sønnen Christian og flyttede 1836 til Gierslev sogn, hvor de fik datteren Bodil Maria Nielsdatter i 1838.

Karen døde 1847 i en alder af 46. Niels blev i december samme år gift med Anne Cathrine Hansdatter fra Reerslev, som han fik to sønner med. Han døde i 1858.

data_kirkeboeger_422_2_002_k04-45-a
Fruentimmeret Karen Christians Datter K. Stillinge gl. 34 Aar – Hun har tilforn været gift med Fæstningsslave Søren Pedersen Kjeldstrup. NB. Skifteforvalter Lind, har ved Attest af 15 Mai d. A. tilstaaet at Bevillingen til det forrige Ægteskabs ophævelse er Ham forevist. [Anmærkning] Forlovede d. 4 April Begge vaccinerede. Ved Kgl. Bevilling af 25 Febr. d. A(ar) er Ægteskabet mellem Bruden og hendes forrige Mand Fæstningsslave Søren Pedersen ophævet”

Smede i Næsby

Næsby
Næsby

Karen Christiansdatters oldefar, Fabian Willadsen Smed (1700-80), og farfar, Jørgen Christian Fabiansen Smed (1731-75), var smede og hendes far, Christian Jørgensen (1759-1832), var husmand med jord i Næsby i Kirke Stillinge Sogn.

På grund af mangelfulde oplysninger i kirkebøgerne kendes baggrunden ikke for hendes mor, farmor og oldemor: Bodil Larsdatter (1770-1832), Karen Christiansdatter (1739-1814) og Mette Sophie Hansdatter.

Karens anden søn, Hans Sørensen (1827 – 1874), var min tiptipoldefar.

Han fik 1853 datteren Anne Marie med Maren Sophie Christensdatter (1825 – 1879), som allerede havde to uægte sønner på 7 og 5 år.

Det er endnu ikke helt klart, hvad der siden skete med Hans Sørensen. Muligvis var det ham, som var gift med Birthe Kirstine Pedersdatter fra Drøsselbjerg. De er hverken gift her eller i Havrebjerg

Men var det ham, så var han husmand i Bøstrup Toelstang og fik yderligere 2 børn.

Generationer af ugifte mødre

I Folketællingen for 1860 bor Maren Sophie Christensdatter med sine tre børn på Fattighuset i Kirke Stillinge. De to sønner har tilsyneladende senere forladt sognet.

Maren Sofie var også uægte. Hendes mor, Ane Kirstine Olsdatter, (1790 – 1852), udlagde Christen Jensen, der var karl hos Gårdmand Niels Larsen i Fjenneslevmagle, som far til datteren. To år senere fik hun sønnen Christen Jacobsen, hvis far jeg ikke har fundet.

I 1840 var Ane Kirstine gift med Lars Jensen, der er død ved folketællingen 5 år senere, hvor hun bor alene med datteren i Reersø, men i Folketællingen fra 1850 bor hun på Fattighuset i Kirke Helsinge sammen med det 2 årige “plejebarn” Christen Christensen, der er datteren Maren Sophies uægte søn.

Ane Kirstine stammede fra en slægt af bønder på Reersø.

Tiptiptipoldemor

Karen Christiansdatters slægt: http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=113482

Reklamer