Skindballegård kendes fra 1454

Maren Sidsel Hansdatter stammede fra Skindballegård i Landet Sogn på Tåsinge. Gården nævnes første gang i kilderne 1454, og samme slægt kan føres tilbage til omkring 1600 på gården.

Maren Sidsel Hansdatter Skindballe (1700-efter 1757) var datter af Hans Rasmussen Skindballe, hvis farfar, Rasmus Hansen Skindballe (f. før 1629), var den første af slægten, der kendes som gårdmand på Skindballegård, der ligger ved Vornæs Skovvej og Bækkehavevej i Landet Sogn på Tåsinge.

Gården nævnes første gang i 1454 under navnet Schinbaligh og personer med navnet Hans og Rasmus Skindballe optræder i skifteprotokollerne for Tåsinge langt tilbage i 1600-tallet.

skindballegaard_matrikel

Hans Skindballe var først gift med Kirsten Jespersdatter (ca. 1603-47). Fra Skifteprotokollen for Tåsinge Gods vides det, at hun først havde været gift med en mand, der hed Iver og derefter med Peder Andersen (d. 1642). Hun havde børnene Jesper Iversen, gift med Maren Christensdatter og Maren Iversdatter, gift med Rasmus Espensen i Strammelse samt Iver Pedersen (d. 1649). Hans og Kirsten fik ingen fælles børn.

Han blev gift anden gang den 31. oktober 1647 med Agnete Andersdatter (1626-1684), som var datter af Anders Jensen Viig (d. 1653), der er nævnt som fæster af en gård i Viig ved Noret i Vornæs i listen over Madskat i 1630. Hendes mor var Maren (d. 1660).

I jordebogen over Sunds Herred for 1570 nævnes Anders i Wiig og i Jordebogen for 1537 nævnes Jens i Viig og Anders i Wigh. Navnesammenfaldende sandsynliggør, at der er tale om Anders Jensen Viigs forfædre.

Tre sæt tvillinger

Luftfoto af Skindballegård fra 1939. Foto findes på Det Kongelige Bibliotek
Luftfoto af Skindballegård fra 1939. Foto findes på Det Kongelige Bibliotek

Hans Skindballe og Agnethe Andersdatter havde 2 døtre: Margrethe og Anne samt sønnen Rasmus Hansen Skindballe (1649 – 1712), der overtog fæstet på gården.

Han blev også kaldt Rasmus ved Kilden og og blev første gang gift 1773 med Maren Nielsdatter (1653 -1678), som døde ved fødslen af sit tredje barn, der var dødfødt.

Rasmus og hans anden kone, Birthe Nielsdatter (1658-1718), fik i alt 14 børn, hvoraf de 8 var dødfødte eller døde lige efter fødslen. Det galt blandt andet 3 sæt tvillinger. I 1693 fik hun endda 3 børn, sønnen Anders i begyndelsen og tvillingedøtrene Karen og Maren mod slutningen af året.

De fik også sønnen Jørgen Rasmussen Møller (1696-1767), hvis to sønner, Jørgen Jørgensen Skovfoged (1734-1800) og Rasmus Jørgensen Møller (1747-1796), er forfædre til begge min mormors forældre.

Maren Nielsdatter var datter af Niels Pedersen Krog (1629-1680). Hans baggrund kendes ikke, men han blev 165 gift med Jens Jepsen Krogs enke, Kirsten Christensdatter (1618-1689), og overtog fæstet på forgængerens gård i Lundby i Landet Sogn sammen med hans tilnavn. Hun havde en søn med sin første mand og omkring 5 med Niels Krog.  En af dem, Peder Nielsen Krog, er antagelig død som spæd 1660 under det, der blev kaldt epidemien. Det vides ikke, hvilken sygdom, der var tale om.

Præsten skrev i kirkebogen: “Epedemia, I dette aar begravet 110 lig, som for vidtløftighed ikke er indførid”.

Kirstens far, gårdmand i Stjov, Christen Rasmussen (d. før 1651), kendes fra skifteprotokollen.

To sæt tvillinger

Tåsinge og Øhavet i 1625
Tåsinge og Øhavet i 1625

Hans Skindballe og Maren Nielsdatters ældste søn var Hans Rasmussen Skindballe (1673-1729), som 1699 blev gift med Rasmus Navfnesøns enke, Karen Christensdatter, som var født 1660 som datter af Christen Simonsen (1621-1697). Hun døde 1736.

Karen fik i 1696 sit første sæt tvillinger, men den ene var dødfødt.

I 1700 blev Maren Sidse og hendes tvillingebror Rasmus Hansen Pelle (1700-70) født. Han overtog sit tilnavn efter sin anden kones første mand. Det er iøvrigt usædvanligt at begge tvillinger overlevede fødslen eller de første leveår.

Hans Skindballe overtog fæstet på hendes første mands gård i Bjerreby Sogn og By.

Se videre i To Slægtslinjer

Mormors morfars morfars farmor

Maren eller Sidse Hansdatter Skindballe var min 5x tipoldemor: www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=45803

Reklamer

One thought on “Skindballegård kendes fra 1454”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s