En af Stadens 32 mand

”Tönnes Pedersen fød udi Hollænderbyen paa Gl. Amager Vandt sit Borgerskabfor at handle med Brende og andet smaa Kiøbmandskab – og aflagde sin borgerskabsed”

Det står der i byens Københavns Protokol den 22. juli 1720. Tønnes Petersen Becker var flyttet fra Store Magleby til København, hvor han giftede sig med Anna Cathrine Sørensdatter Svane (før 1692 – 1772), der var datter af den velhavende brændevinsbrænder Søren Christensen Svane.

 

 

Bekker_Borgergade
Bekkers gård i Borgergade.
Bekker_Strandstaede_Nyhavn
Familien Bekkers gård i Strandstræde i Nyhavn (Nye Canal).

Tønnes og Anna Cathrine fik i alt syv børn, hvoraf de tre døde som små. De fem overlevende børn voksede op i trygge kår, og drengene fik gode uddannelser.

Den ældste var Peter Bekker (1715/16-), som var toldkontrollør på St. Thomas i Dansk Vestindien, hvor han ifølge familiehistorien døde som ung – han er ikke fundet i kilderne.

Adrian Bekker (1719-1803), militærmand og herresfoged, som fik 21 børn, hvoraf 15 blev voksne

Isebrandt Bekker (1712-1765), militærmand, som fik to børn, der begge var barnløse.

Den eneste datter, Anna Christine Bekker (Ca. 1732-1782), var gift med Lars Alsing og fik ingen børn.

Driver tømmerhandel

I 1717 købte Tønnes i Nye Hafn en byggeplads med baghus til overtagelse til Michaelis (29. september) mod 11 Slettedaler i Danske Kroner (I dag er det ejendom nr. 65 mellem Toldbudsgade og Kvæsthusgade). Han solgte ejendommen igen i 1737.

Han købte flere ejendomme i Grønnegade og drev tømmerhandel forskellige steder omkring Holmen og havde også

IMG_3215
Store Magleby Kirke.

halvparter og mindre parter i flere skibe. Og i 1731 leverede han “alle Slags Timmer og 11 Vindues Karme fuld færdig til Store Magleby Kirke”.

På grund af den store efterspørgsel på

Københavns brand i 1728
Københavns brand i 1728.

bygningstømmer efter Københavns brand 1728 blev han så velstående, at han i 1737 kunne købe en stor gård i Norgesgade (nu Bredgade nr 2). Men han optog store lån og udstedte pantebreve som sikkerhed.

Af Mandtal foretaget den 14. december 1728 efter den store brand i København, hvor to tredjedele af byen brændte, fremgår:

Hus Nr. 5, Matrl. nr. 20, Nye Canall:

Thönnis Becker, Tømmerhandler, kone, 4 børn, amme, hans moder, een informator (lærer) desuden en skriverkarl og hans søster.

I hvert fald sønnerne fik gode lærere – blandt andet Ludvig Holberg.

Medlem af byens styre

Københavns tredje rådhus
Københavns tredje rådhus på Nytorv.

1738 fik Tønnes Becher sæde i Borgerudvalget på de 32 mænd på livstid. De eligerede borgere skulle repræsentere borgerne i forhold til kongemagten, men havde kun i beskedent omfang indflydelse på byens styre. Ved enevældens indførelse i 1660 oprettedes også ”Stadens 32 mænd”.

Stadens 32 mænd var en repræsentation af borgere – i praksis den fornemste del af borgerskabet – der havde til opgave at rådgive Magistraten om, hvad der var til byens bedste. De 32 mænd var i praksis selvsupplerende, selvom det formelt var magistratens opgave at udnævne dem. De 32 mænd havde så godt som ingen reel indflydelse, men to mænd fra forsamlingen havde dog, sammen med byens præsident og en borgmester, direkte adgang til kongen.

Firmaet gik fallit

Men to år efter døde Tønnes uventet i en alder af 52 år. Ved hans begravelse blev følgende læst op:

“Høyagtige og Høyfornemme Mand Signr. Thönnis Becker forhen, iblandt de Høyfornemme 32 mænd og Borgernes Tal, samt Velfornemme Negotient og Handelsmand i denne Kongelige Recidence Stad”.

I en anden tale hed det…”forlod Een Kiær Ægtefælle og mange børn”.

Talerne var forfattet af J.P. Anchersen og trykt hos Hartivig Godich i Skindergården.

Anna Cathrine Svane forsøgte at drive tømmerforretningerne videre, men Tønnes indviklede finansieringskonstruktioner holdt ikke længe.

Den 26. august 1741 lånte hun af købmand Jens Gregersen Klitgaard, der også var en af Københavns 32 mænd, 15.060 rigsdaler, 13 mark courant i klingende mønt på en panteobligation, som hun og hendes arvinger hæftede for en for alle og alle for en.

Men 7. oktober 1741 bad hun myndighederne om at få boet taget under administration.

Kort_1765
Store Magleby Kirke.

5. februar 1742 var der auktion i hjemmet i Norgesgade over alt sølvtøj, indbo, linned, sengeklæder, gangtøj med videre. Sølvtøjet indbragte alene 170 rigsdaler.Kort efter var der auktion over tømmer, brædder, mursten og så videre på diverse pladser.

Den endelige opgørelse lød:

Formue 18.600 Rigsdaler og 8.230 Rigsdaler i uvis gæld.

Da omkostningerne ved boet var cirka 8.272 rigsdaler, blev der kun 19.426 rigsdaler, 2 mark og 14 skilling tilbage til købmand Jens Klitgaard, som derved led et stort tab. Ingen andre kreditorer blev betalt, og da sagen var afsluttet, havde han 7.242 rigsdaler og 2 mark til gode i boet.

Tiptiptiptipoldefar

Tønnes Petersen Becker var min 4x tipoldefar www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41602

Kilder

Kilde: “Hollænderbyen omkring år 1700” af Crilles Petersen
Kilde Lis Thavlov, http://www.dragoer.dk/page1301.aspx
Aksel Röhling: “Adrian Bekker”
“Københavns Huse og Indvaanere efter brænden i 1728″ St. Annæ Kvarter, Østre Del, Nye Canall. Af G.L. Grove 1906Hollænderbyen omkring år 1700” af Crilles Petersen

Reklamer

3 kommentarer til “En af Stadens 32 mand”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s