Brændevinbrænderen i Studiestræde

Tønnes Beckers svigerfar var brændevinsbrænder i København. Hans kone, Anna Cathrine Svane, boede efter hans død i 1740 flere steder i København, inden hun 24 år efter flyttede til Svendborg, hvor sønnen Adrian Bekker boede.

Søren Svane ejede et hus i Studiestræde 35 i København. Det nuværende er bygget efter københavns bombadement i 1807.
Søren Svane ejede et hus i Studiestræde 35 i København. Det nuværende hus er bygget efter Københavns bombardement i 1807.

Omkring 1713 blev Anna Cathrine Sørensdatter Svane (før 1692-1772) gift med Tønnes Petersen Becker, der var flyttet fra Hollænderbyen i Store Magleby til København.

Hun var datter af den velhavende brændevinsbrænder Søren Christensen Svane, om døde 1718, og hans kone Margrethe.

Begges baggrund er ukendt – muligvis var han af præsteslægten Svane, men hans fødsel er ikke fundet.

Han købte i 1710 Studiestræde 35 i København (Nørre Kvarter) af skoleholder Hans Wulf, der blev skriver på orlogsskibet “Ebenezer”. Han havde overtaget huset i 1705 fra Maren, enke efter murermester Jens Andersen. Rækken af ejere kan føres tilbage til 1657.

Brændevinsbrygningen

Der var talrige brændevinsbrænderier i kvarteret, fordi de krævede et minimum af kapital og var garanteret en stabil omsætning.

Der var også mange ølbryggerier i kvarteret. Brygnignen skete i kommunalt overvågede privilegerede gårde af en passende størrelse. Der skulle nemlig være rigelig plads til hestestald, vogne, brænde, kedler, tønder, trærender, diverse kar, bøtter med og uden skaft, spande, mæskeårer og malttørringsgulve.

Man tror, at grundvandet i Nørre Kvarter var af bedre kvalitet, end andre steder i byen, men det kan også have haft en betydning, at de rigelige vandmængder, der var brug for, kom ind med de underjordiske ledninger både ad Vestergade og Nørregade – herunder det renere vand fra Emdrup Sø, der kaldtes springvand, fordi det stod under tryk. Etableringen og vedligeholdelse af denne vandforsyning skulle bekostes af de større brugere.

 

braenderi
Et brænderi fra Den Gamle By i Århus.
brandekedelen
Brandkedel i et brændevinsbryggeri.

Fra det 17. århundrede fik bryggerierne følgeskab af brændevinsbrænderier. De krævede mindre kapital og plads end bryggerier.

Men de brugte de samme dyr – grise og kreaturer – til at fortære deres affald, mest bærmen fra den udkogte flydende mask. Oprindelig var der ingen begrænsninger i kreaturhold, men da de fleste brændevinsbrænderier var meget små bedrifter, havde de kun mellem to og tre køer til mælkeproduktion stående i staldene, der lå på 1. sal.

Til leje i Skt. Pederstræde

Tønnes Becker døde pludseligt den 13. marts 1740, og 1. april fik Anna Christine Svane kongelig bevilling – med

Sankt_Peders_Stræde_(Gedde)
Søren Svane ejede et hus i Studiestræde 35 i København. Det nuværende hus er bygget efter Københavns bombardement i 1807.

Christian 5’s underskrift – lov til at sidde i uskiftet bo.

I oktober 1741 anmodede hun – Anna Christina sal Becker – om, at hendes bo blev sat under administration. I februar 1742 blev der holdt offentlig auktion over tømmerpladsernes lager og alt indbo og personlige effekter. Alene sølvtøjet indbragte 170 rigsdaler, men huset blev solgt med tab. Hendes ældste søn, Peter, var med til at opgøre boet.

1743 boede hun til leje hos Jens Gregersen Klitgaard, der købte huset, i Sankt Pederstræde, matrikel 174. I kopskatteregisteringen (Københavnske Skatteprotokoller 1743 f, Bd. 5, 119I) er hun er noteret som “Tønnes Beckers Enke – fattig”.

Flyttede til Svendborg

1764 flyttede hun og datteren, Anna Christine Bekker, til Svendborg, hvor denne i kort tid førte hus for broderen Adrian indtil hun giftede sig medLars Alsing. Han gik 1768 gik fallit med sin købmandsforretningen. Herefter møder “Fru Alsings mor”(Anna Christina Bekker) og datteren “Fru Alsing” op til skifteforretningerne.

Anna Christine Svane døde 1772, og 10 år efter døde datteren Anna Christine Bekker. Hendes mand giftede sig igen med Anna Biering fra Ålborg, som han fik to eller tre børn med.


Skifte efter Anne Christina Svane

Anno 1772 den 22de January Holdet Skifte efter afgangne Madame Anna Christina Bekker

Indfandt Skifte Retten sig udi Sr Lars Alsings Huus her i Byen for at Registrere og Vurdere efter den ved Døden afgangne Madame Anna Christina Bekker, som Logerede hos berneldte Sr. Lars Alsing indtil hendes død og ved denne Forretning var nærvæende den afdødes Søn og Yelbyrdige Sr. Cancellie Raad og Herretsfoged Becher, Sr. Lars Alsing og sam Vidner Albrecht Iens Nielsen og Christian Gudbjerg; og som Sal: Madame Bekker hafuet endnu en Søn nemlig. Sr. Lieutnant Becher, som nu er død men har efterladt sig børn, Saa udbad Skifte Retten at Sr. Cancelli Raaden og Sr Lars Alsing vilde behagelig anviise hvad her i Huuset maatte befindes og tilhøre Sal: Madm. Bekkers Stervboe, paa det samme kunne verde Registreret. Hr. Cancellie Raad Becher saa ogsaa …hans Søsters Mand Lars Alsing erklæede at deres afdøde Moder befandtes i ringe og fattige Omstændigheder og til den ende Kosten nydet i mange aar Pension af Lundegaards Stiftelse, saa at der ikke var det ringeste efter hende, som kunne Registreres aller Vurderes, undtagen hendes faae gangklæder som ej var af nogen betydenhed; langt mindre kunne tilstrække til begravelsens bekostning De formeente altsaa at denne Erklæering kunne vere tilstrekkelig ved…….

Skiftet sluttede med, at der intet mere var at foretage sig.

Underskrevet af:
P. Beck (Byfoged)
G. Rantzau
A. Becher
L. Alsing
og som Vidner: lens Nielsen og G. Gudbjerg.


Mormors mormors morfars farfars mor

Anna Christina Sørensdatter Svane var min 6x tipoldemor www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=41597.&srch=S%F8rensdatter%20Svane……..

Kilder

“Hollænderbyen omkring år 1700″ af Crilles Petersen
Lis Thavlov, http://www.dragoer.dk/page1301.aspx
www.dragoer.dk
Aksel Röhling: “Adrian Bekker”
“Københavns Huse og Indvaanere efter brænden i 1728″ St. Annæ Kvarter, Østre Del, Nye Canall. Af G.L. Grove 1906Hollænderbyen omkring år 1700″ af Crilles Petersen
www.pisserenden.com
Kirkebøger

Reklamer

One thought on “Brændevinbrænderen i Studiestræde”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s