Tre koner og 21 børn

Adrian Bekker fik ialt 21 børn. De 20 med tre koner og et uden for ægteskab. Den sidste søn blev født 43 år efter efter den første. Af de 15 børn, der blev voksne, var kun en enkelt datter ugift, og han havde derfor et meget stort antal efterkommere, som er spredt ud over store dele af verden. 

Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder, Adrian Bekker, var gift tre gange og fik 21 børn. 15 af dem blev voksne og fik mange efterkommere.

Adrian Bekkers 21 børn med 3 koner og 1 søn uden for ægteskab (Klik for fuld størrelse)
Adrian Bekkers 21 børn med 3 koner og 1 søn uden for ægteskab. To dødfødte børn er ikke med på oversigten. (Klik for fuld størrelse)

Den unge købmandsdatter

Adrians første kone var købmandsdatteren fra Odense, Lykke Kristine Sørensdatter Borring (1730-1761). De blev viet hos hendes forældre i den gamle gård i Vestergade i Odense, januar 1748 med kongelig tilladelse:

Cancellie Raad Adrian Tönnesen Backers bevilling at vies hiemme i Huuset af uvedkommende Præst.

Lensgreve Johan Ludvig Holstein (1694-1763), var blandt andet Oversekretær for Danske Kanceeli og senere Gehejmestatsminister
Lensgreve Johan Ludvig Holstein (1694-1763), var blandt andet Oversekretær for Danske Kanceeli og senere Gehejmestatsminister

F 5tus

G.A.V.: At Vi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saaog herved bevilge og tillade, at Os Elskelige Cancellie=Read og Regiments Qvartermester Adrian Tönnesen Becker og Lykke Kirstine Sørens datter Borring, maa hiemme i Huuset sammenvies af hvilken Praest de det begierer og dertil godvilligen kand formaae, naar den paabudte Accise efter Consumptions=Forordningen er bieven betalt, og ellers intet befindes, deres Egteskab lovligen at kunde hindre, desligeste at rette Sognepraest, som det ellers kunde tilkomme, samme Vielse at forrette, saaog at Kirken og dens betienter, samt Skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres Rettighed afgaar; Dog skal denne Vielse ske af en ordentlig Menighed beskikket Praest, som for sin Forretnings Rigtighed kand vare ansvarlig; Givet etc.

Christianborg Slot den 1,de January 1748

J.L. Holstein

Bekker_Brev
Da han giftede sig, søgte han om optagelse i den militære enkekasse for at sikre sin kone, hvis han skulle dø først.

Familien blev boende hos hendes far, Søren Borring Bekker, da Adrian var i store økonomiske vanskelighede, og måtte afstå sit embede på grund af gæld omkring årsskiftet 1748-49

Efter fem år flyttede familien til Svendborg og lejede en gård i byen. Han arbejdede for Kammerherre Niels Juel på Tåsinge.

Kort efter ankomsten til Svendborg døde Lykke Borring i forbindelse med en barsel Hun havde født 9 børn: de tre døde som spæde, to var dødfødte og fire blev voksne. I marts 1763 skiftede han med sine børn. Han var i virkeligheden insolvent, men hans svigerfar stillede ingen krav til boet.

Skifteforretningen viser et meget rigt indbo, med store mængder af kinesisk porcelæn, sølvtøj, tin og kobber, 80 bøger og meget andet.

Børnene blev spredt

Adrians økonomi var så presset, at tre af hans fire børn måtte sættes i pleje hos hans afdøde kones familie.

De to ældste døtre, Catharine Bekker på 9 og Karen Friis Bekker på 7, kom til at bo hos deres morforældre i Odense indtil Adrian giftede sig igen.

5-årige Søren Borring Bekker boede hos sin mormors bror, Christian Friis,  der var præst i Drangedalen, Telemarken i Sydnorge (d. 1774).

Og den et år yngre Caroline Bekker kom til at bo hos sin moster, Nicoline Borring, der var gift med Major

Hofmansgave
Herregården Bøttigersholm kom i 1785 til at hedde Hofmansgave.

Johan Diderich Lange på godset Bøttingersholm (Hofmansgave) nord for Odense

Uægte søn

I 1764 blev Adrian Bekker udlagt som barnefar til Anna Cathrine Johansdatter Lybkes søn, Johan Lübkes på Langeland. Hun tjente på Korsebøllegaard

Velhavende enke

sophie_erreboe_hempel
Sophie Erreboe gift Hempel var Rigborgs søster

Adrian blev gift anden gang den 22. oktober 1767 med Riborg Sophie Erreboe (1733-1775) . Det var hendes 34 års fødselsdag.

Hun var et af Fåborgs rigeste købmand, Christen Christensen Erreboe og hans kone Sophie Pedersdatter Geberts 13 børn.

Riborg Sophies første mand, Sørren Læssøe, som var godsforvalter – først på Stensgård og senere  på Hvedholm. Med ham havde hun Anna Sophia på ca. 10 år og Frederik på omkring 8.

Adrian og Riborg fik 2 sønner. Den ældste, Lykke Christen Severin Bekker døde som 2-årig i 1772. Kun Tønnes Peter Bekker, der var født  i 1772, blev voksen.

Faaborgs
Fåborg Kirke
Faaborg-2
Døbefonden i Fåborg Kirke
Faaborg_kirke
og alteret.

Familien boede i første omgang i hendes gård i Holckesgade i Fåborg, indtil familien i 1774 flyttede tilbage til gården på torvet i Svendborg, der havde været lejet ud i mellemtiden. Året efter døde Riborg.

Familien Flindt

major Henrich August Flindt (1716-59)
Adrian Bekkers afdøde svigerfar, major Henrich August Flindt (1716-59).

I 1777 blev han gift med Christine Flindt (1749-1814), der var født i Nykøbing Falster som datter af major Henrich August Flindt (1716-59) og Wilhelmine Charlotte Merckel fra Kerteminde.  Hun var af en fin familie, men den sad i stramme økonomiske kår, og hun arbejdede som selskabsdame, da de blev gift.

Christines storebror, En anden bror Johan Thomas Flindt (1741-1805), var Herresfoged for Langeland og gift med sin forgængers enke, Birthe Cathrine Trane. Han blev senere Politichef og Viceborgmester i København.

En lillebror, kammerherre og oberst Henrik August Flindt (1756-1826), var gift med Charlotte Amalie baronesse Knuth-Conradsborg og de havde flere sønner.

Christines søster,  Elisabeth Flindt (1743-1819), var gift med konferensråd, landsdommer Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (1735-1809).

Adrian og Christine fik 9 børn over de næste 14 år: Syv døtre efterfulgt af to sønner: Birtha Sophie (1778-1818), Henriette Wilhelmine Anna Christina (1779-1825),  Lykke Riborg Christine (1780-1846), Ottilia Christine (1783-1843), Christiana Frederica (1784-1819), Elisabeth Catharine Wibeke (1786-1857), Thomasina Caspara Jacobbine (1788-1826), Hans Henrik Vilhelm (1790-1854)  og Frederik Christian (1792-1832).

Da Frederik Christian fødes, er Adrian 73 år gammel, og det er 43 år siden, han i 1749 fik sit første barn, sønnen Jørgen Friis Bekker, der døde kort efter fødslen.

Han trak sig tilbage fra embedet som Herredesfoged i 1800, men vedblev at fungere som postmester til sin død 3 år senere.

Døde hos datter

Christine Flindt blev boende i gården på torvet i Svendborg – også efter at hun i 1808 solgte den til sin stedsøn, Søren Borring Bekker.

Herefter boede hun sine sidste år hos datteren Ottilia Juel-Rysensteen (1783-1843) på herregården Ludbæk, hvor hun døde i 1814.

lundbaek
Lundbæk Gods, Bislev Sogn i Himmerland.

Mere om Adrian Bekker og hans børn:

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=41351

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s